Vandrer mot Lyset!

 


            Et budskap til

        menneskeheten

  fra den oversanselige

               verden!

      Utgitt i København i 1920 av Michael Agerskov

I 1890 døde den danske oppfinneren, pastor og forstander ved Det Kongelige Døvstummeinstitutt i København, Rasmus Malling-Hansen (bildet til venstre). Han etterlot seg 7 døtre, deriblant Johanne, som ble gift med Michael Agerskov (bildet til høyre). Johanne Agerskov og hennes mann ble på et visst tidspunkt interessert i okkulte fenomener, og ikke lenge etter hadde de noen meget bemerkelsesverdige opplevelser. Det ble kalt på dem fra den oversanselige verden, og Johanne gjenkjente sin avdøde far, Rasmus Malling-Hansen, som sin åndelige leder. Johanne fikk vite at hun var medium, og at hun før sin fødsel hadde lovet å være mellomleddet mellom den oversanselige og den jordiske verden, for at noen av de evige sannheter kunne formidles til menneskeheten.

Resultatet av dette arbeidet ble "Vandrer mot Lyset!"  vandrermotlyset.net er en uoffisiell nettside som har som mål å promotere Vandrer mot Lyset! Dersom du ikke kjenner verket fra før, kan jeg anbefale å lese artikkelen "Vandrer mot Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!" som både har et fyldig resymé av innholdet, og en redergjørelse for hvordan det ble til! Men mørket har til alle tider slått tilbake når det har lykkes noen av lysets representanter å bringe lysets sannheter til menneskene. Det skjedde også i Vandrer mot Lysets tilfelle. Les om det i artikkelen "Mørkets motangrep - Bispebrevet!"

Bli kjent med webmaster, Sverre Avnskog!                                


VmL inneholder en detaljert beskrivelse av universet. Illustrasjonen ovenfor er inspirert av VmLs beskrivelse og viser universets bevegelser etter den såkalte helixmodellen - sett ovenfra. De sporene de to modersolparene vil følge er tegnet inn med rødt. Sentralsolen, Guds rike, ses i sentrum, og fire modersoler roterer parvis i en stor sirkel omkring sentralsolen. Omkring hver modersol roterer en ellipseformet sky av planeter som er utslynget fra modersolene. Vårt solsystem befinner seg inne i en av disse ellipseformede "planetskyene".

                                           


Rasmus Malling-Hansens skrivekugle fra ca 1880

Les mer om Rasmus Malling-Hansen på Det Internasjonale Rasmus Malling-Hansen Selskapets webside: www.malling-hansen.org


"Aldrig har jeg set så flot, så indholdsrig og så lækker en information om nogen andre på nettet, det er super-tip-top! Et væld af dokumentation i tekster på dansk og engelsk samt billeder i overvældende mængde af mennesker, steder, dokumenter, opfindelser etc. Mand, det er flot! 

 

     Man kan kun gisne om den meget store research, der ligger bag dette resultat. Det må have taget flere år - men hvor er det godt, at denne hædersmand nu får den store og internationale opmærksomhed, han ikke fik i levende live. Når man indsér det store, møjsommelige og omhyggelige arbejde, der ligger bag skrivekuglen i dens forskellige udviklingstrin, gør det næsten fysisk ondt, at den ikke blev en international succes, men at amerikanerne tog over med deres Remington maskine. Her ser man hemskoen ved at være født i et lille land med begrænsede ressourcer og vel også begrænset horisont hos de bevilgende myndigheder.

 

     Kombinationen af stor teknisk snilde og stor menneskekærlighed til især børn må vist siges at være sjælden? De to ting plejer ikke at kunne forenes i det samme sind."

Odense, 27. februar 2009

Uffe Nissen


"Vandrer mot Lyset" kan bestilles fra Scanalka.

• Et gledens budskap til menneskene: Det finnes en tro som er helt uten dogmer, skremsler og tvang og helt uten krav til å slutte seg til spesielle læresetninger for å bli frelst. En slik tro beskrives i "Vandrer mot Lyset!"

• Boken klargjør menneskenes opprinnelse og deres forhold til Gud, og den forklarer også hva som er årsaken til at jordkloden er blitt åstedet for kampen mellom det gode og det onde.

• Gud pålegger ingen å godta naturstridige dogmer, og Han er heller ikke opptatt av om vi tror på Ham - Han tror på oss uansett.

• Essensen i "Vandrer mot Lyset" er at vi alle er født med en fullkomment fri vilje, og ingen bør utsettes for tvang av noe slag. Gud ber oss i realiteten bare om en ting, og det er at vi følger vår samvittighet, for det er den som skal være vår rettesnor i livet, og ikke menneskeskapte religiøse påbud eller forbud.

• Følger vi vårsamvittighet i ett og alt, kan ingen kreve noe mer av oss, og det gjør heller ikke Gud!

• Denne læren bygger på reinkarnasjonstanken, og på at menneskene stadig gjenfødes i nye skikkelser. Det er for at vi kan vokse i åndelig modenhet, og møte konsekvensene av våre tanker og gjerninger.

• Alle tanker og gjerninger vender før eller siden tilbake til sin opphavsmann. Som det står i Bibelen: Som du sår skal du høste! Reinkarnasjonslæren var ikke fremmed hverken for Jesus eller de første kristne, men har senere blitt utrenset fra den offisielle kristendommen.

• På denne måten blir verden rettferdig, fordi de som begår onde gjerninger før eller siden vil møte konsekvensene av sine egne gjerninger. Det samme vil de gjøre som lever et liv i nestekjærlighet og rettskaffenhet. Gjennom sitt nåværende liv bereder man seg selv sitt neste liv.

• Men over alt står Guds kjærlighet, barmhjertighet og tilgivelse! Gud elsker alle like høyt, og ingen vil noensinne gå fortapt!


Viktig nyhet: Jeg er i ferd med å oversette min presentasjon av Vandre mot Lyset! til en rekke ulike språk, og kommer til å publisere dem fortløpende her etter som de er ferdige.


        Dem Licht entgegen!               Tegen het Licht!


  Caminhe em direcção à luz!           ¡Hacia la luz!

  

            Vers la Lumière!                    Verso la Luce!

Denne websiden er laget av Sverre Avnskog, sannsynligvis en av de aller beste kjennerne av Vandrer mot Lyset! i Norden. Jeg har forsket på verket i mer enn 25 år, og har vært mange turer til Danmark for å bli kjent med tilvirkernes etterkommere. Har fått mange svært gode venner gjennom dette arbeidet. Mitt viktigste anliggende er å forsøke å rydde opp i en del myter, dogmer og direkte feiltolkninger som har oppstått i løpet av de snart 100 årene verket har eksistert. I så måte anser jeg meg for å stå i den samme tradisjonen som skolelærer Chr. Jørgensen, som kjente Johanne og Michael Agerskov personlig og brødrene Iver og Carsten Hagel-Sørensen som kom en generasjon senere, men som reagerte på flere av de samme misforståelsene.


NYHET! Den mest omfattende boka om VmL som er skrevet! Nesten 400 sider med massevis av illustrasjoner! Boka er en samling av tidligere artikler, biografier og assays om Vandre mot Lyset! Skrevet gjennom en periode på mer enn 10 år!

Vandre mot Lyset - en guddommelig åpenbaring i vår tid.


Engelsk versjon:

Toward the Light - a Divine Revelation in Our Time.


Jeg har samlet alle mine essays og debattinnlegg fra Internett i en bok, som heter NYE TANKER og NYE TANKER 2. De kan lastes ned gratis i PDF-format. Bøkene tar oopp emner over et vidt spekter - alt fra medier og politikk til idrett og religiøs tro. Alt er inspirert av min tro på Vandre mot Lyset!, men mye er selvsagt også mine personlige meninger helt uavnengig av tro.


Et forsvar for Vandrer mod Lyset og Gud. En vurdering og analyse av boken, "Et forsvar for Bispebrevet og Johanne Agerskov"  av Christian Eversbusch.

En illustrert bok på mer enn 200 sider i .pdf-format, der forfatteren ved hjelp av sitt store kjennskap til VmL-verkene avslører de mange misforståelsene og feiloppfatningene i CEs bok. 


Mange ikke-troende innbiller seg at mennesker som har en tro, er kjedelige, fromme og lever i en verden avsondret fra normal omgang med andre mennesker. Jeg har forfattet en kriminalroman som beviser det motsatte. Hovedpersonen har meget gode verdier som basis for sitt liv, men må likevel møte de samme utfordringene som alle andre mennesker.

Mordet på Soltoppen.


En av de hendelsene som opptar meg sterkt, er det grusomme mordet på USAs president, John F. Kennedy. Jeg har skrevet mange artikler om denne hendelsen på denne websiden. og her kommer enda en ny tekst, basert på den aller nyeste forskningen vedrørende mordet:

Mordet på John F. Kennedy var et statskupp – satt i scene av det amerikanske etablissementet.

 

Vandrer mot Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Mitt møte med Vandrer mot Lyset!

Vandrer mot Lysets "skapelsesberetning"

Tilgivelsen av Ardor

Sover Ardor eller står han ved Kristi side?

Hvordan ser universet ut?

Om universet for viderekommende

Om universet for viderekommende - del 2

Om universet for viderekommende - del 3: Nøyaktige sporlengder Med animasjon av planmodellen!

Om universet for viderekommende - del 4: Antall rotasjoner - gåten løst? Med animasjoner av helixmodellen!

Feil i oversettelsen av kapittelet om universet

Strider helixmodellen mot lovmessighetene i universet?

Helixmodellen under lupen - kommentarer til en artikkel av Jørgen Degn

Om Atlantis i Vandrer mot Lyset!

Finnes djevelen?

Hvem var Jesus?

Vandrer mod Lysets Jesus fra Nazareth

Hva skjedde med Jesu' døde legeme?

Forsoningslæren - oppfunnet av Paulus!

Jesu' kjærlighetsgjerning - Ardor vender om

Nogle psykiske oplevelser - historien om VmLs tilblivelse

Hvem var Rasmus Malling-Hansen?

Film om Rasmus Malling-Hansen

The International Rasmus Malling-Hansen Society

Film fra Malling-Hansen Selskabets generalforsamling i 2008

Malling-Hansen Nyhetsbrev Siste nytt 27.02.08

100 års jubileumsartikkel om Rasmus Malling-Hansen, skrevet av Fritz August Bech

Rasmus Malling-Hansen - den danske oppfinnerpresten

Fiedrich Nietzsche og hans skrivemaskin

Fremst blant likemenn - Jonstrup-jubileet i 1890

Malling-Hansens offentlige foredrag

Hvordan så den første skrivekuglen ut?

Johanne Agerskov - lysets bubringer! En biografi

Johanne og Inger Agerskov om Rasmus Malling-Hansen

Johanne og Michaels "møte" som barn

Johanne Agerskov - brev

Johanne Agerskovs utgave av Vandrer mod Lyset!

Johanne Agerskov, Bispebrevet og de Eldstes geniale forvandlingskunster

Johanne Agerskov og de Eldste

Michael Agerskov - poet og menneskevenn. En biografi

Hvem var Michael Agerskov? Stor biografi under arbeid

Fakta om Michael Agerskov

Michael Agerskovs innbundne VmL!

Michael Agerskov - håndskrevne dikt

Michael Agerskov - brev

Hva døde Michael Agerskov av?

Bilder av Johanne og Michael Agerskov - myter og fakta

Åpent brev fra Emma Mathiesen - født Malling-Hansen 

Fritz August Bech om Rasmus Malling-Hansen

Signaturer og dedikasjoner i familiens bøker

Vandrer mod Lyset! - reklamefolder til 1939-utgaven

To åpne brev til "Selskabet til VmLs utbredelse" -

opplest ved årsmøtet, 28 april 1936

En nær venns betraktninger - forfatteren Chr Jørgensen

Historien om den engelske oversettelsen - fortalt av Harry Prior

En sogneprests vitnesbyrd - Peter M Wemmelund

Et intervju med Johanne og Michael Agerskov i B.T.

Under arbeid: Hvem var Knud Brønnum?

Bispebrevet

Bispebrevet - et falsum?

Bispebrevet og forsoningslæren

Nogle tanker over Bispebrevet av Georg Jørgensen

Bispebrevet avlest som eteropptegnelse

Tre spørsmål vedrørende Bispebrevet og Vandrer mod Lyset!

Hvem forfattet Bispebrevet?

"Selskabet til VmLs Udbredelse" og Bispebrevet

Fællesbrevet og VmL av Iver og Karsten Hagel-Sørensen

En supplerende redegørelse om Bispebrevet contra V.m.L. av Iver og Karsten Hagel-Sørensen

Tredje redegørelse om Bispebrevet contra Vandrer mod Lyset

av Iver og Karsten Hagel-Sørensen

Bispebrevet og VmL - kommentar til en artikkel av Jørgen Degn i VmL fond og forlag

Bispebrevet - en artikkel av Søren Østergaard

På "Uendelighedens Bjerg" - et dikt av Poul Jensen

Johanne og Inger Agerskovs brev til Chr Jørgensen vedrørende Bispebrevet

Bispebrevet - den eldstes tanker ikledd VmLs terminologi - del 1

Bispebrevet - den eldstes tanker ikledd VmLs terminologi - del 2

Mørkets motangrep - Bispebrevet

Et ugjendrivelig bevis for at Bispebrevet er en forfalskning!

Ondskabens anatomi av Carsten Ploug Olsen

Blomsterbarna og den gretne læreren

Gud og de Yngste kan stanse eteropptegnelsene!

Pyramideenergi, chakraer og drømmer

Peter Kjærulff, Ringbærerens dagbog og VmL

Psykiske lidelser og fjernhealing

Et påskebudskap

Treenighetsdogmets utvikling av pastor Oswald E. Helsing

Ønsket Gud Jesus død? Debattinnlegg i VG fredag 29. april 2011

Tårnfridenes valg. Debattinnlegg i VG 31.05.2011

En gledelig dom. Debattinnlegg i VG 13.06.2011

Hva vil vi med det vårt flerkulturelle samfunn?

Om å tolerere det man selv ikke liker

Mobbing - hvem har ansvaret?

Hvorfor forstummer venstresiden om overgrep straks en innvandrer er involvert?

Landet som drepte sin leder - mordet på John F. Kennedy Meget omfattende og rikt illustrert artikkel

USAs mørke hemmelighet og verkebyll

Den vanskelige islamdebatten

Mordet på John F. Kennedy sett i lys av Vandrer mot Lyset!

Innvandringspolitikk i et større perspektiv

Utøya-terroren og den straffende "gud"


© Copyright: Sverre Avnskog

 Webmaster: Sverre Avnskog