Vandrer mod Lyset! - reklamefolder til 1939-utgaven!
Blant dokumentene som eies av Emma (f. Malling-Hansen) Mathiesens etterkommere, kom jeg over en interessant reklamefolder for VmL-utgaven fra 1939 - altså det tredje opplaget. Det var til denne utgaven at Johanne Agerskov skrev et nytt forord, da hennes mann Michael Agerskov, som hittil hadde besørget utgivelsene, var død. Emma var meget godt kjent med Johannes virksomhet som medium, og skrev også et åpent brev som en reaksjon på en bok der VmL ble omtalt som spiritisme. Hennes åpne brev kan finnes i artikkelsamlingen. Av reklamefolderen kan man se at personen som har eid den, har krysset av noen bøker. Kankje har folderen tilhørt Emmas datter, Elsebet? Det sies at hun var meget fascinert av Vandrer mod Lyset!, og leste mye i den da hun ble eldre. Prisen var ikke høy for VmL den gangen - kun kr 8.50,- og Vandrer mod Lyset! Fond og Forlag var tydeligvis ikke opprettet ennå, da Folmer Hansens Forlag, København står som utgiver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 19.08.06
Sverre Avnskog