Dedikasjoner og signaturer i familiens bøker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over ses tre bøker som har tilhørt Johanne Agerskovs søster, Engelke Wiberg, med kjælenavnet Enga. I hennes "Tanker over Vandrer mod lyset" kan vi se at Michael har skrevet "Enga fra Jeanne og Mich." Foto av Engelke lengst til høyre: Det Kgl Bibl.
Under, tre bøker som har tilhørt Johannes yngre søster, Karen Malling-Hansen, som aldri ble gift. Foto av Karen: Privat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Malling-Hansen ble gift med overrettssakfører Marcus Mathiesen, og hadde et stort antall av Johanne og Michael Agerskovs bøker i sitt eie. Hun var en god støttespiller for Johanne og var godt kjent med hennes arbeid som medium for Vandrer mod Lyset! Akvarellen av Emma, under, er i familiens eie.

Over til venstre ses Rasmus Malling-Hansens kone, Catrine f Heibergs Nye Testamente - gitt henne i gave av hennes far, forstander ved Døvstummeinstituttet, Søren Johan Heiberg. Bildet av den unge Cathrine, i midten over,  tilhører familien. Maleriet av Søren Heiberg, til vendtre, tilhører Heiberg-museet i Sogndal.

Til høyre, den unge Anna Steenstrup. Rasmus Malling-Hansen møtte henne som ung, og de ble forelsket i hverandre - men det kunne ikke bli noe mellom dem, da Anna tilhørte en familie fra det øvre sosiale lag i København, mens Malling-Hansen kun var en fattig-gutt. Anna glemte aldri sin ungdoms elskede, og de giftet seg i 1880. Under til høyre ses Annas Testamente, og til venstre Malling-Hansens. Foto, Anna: Det Kgl Bibliotek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malling-Hansens siste, store forskningsprosjekt, var studiet av barns vekst - og over ses to bøker om emnet, en på tysk og en på dansk. Begge bøkene er dedikert til hans kjøre hustru, Anna. Bøkene er i familiens eie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over, Michael Agerskovs signatur i en innbundet førsteutgave av VmL, som han fikk i gave av A. Ander, 13/12-1920. Til høyre, et bilde av den unge Michael Agerskov. Foto: Det Kgl Bibliotek.
Til venstre, en aldrende Anna Malling-Hansen. I et kjede bærer hun bl a en signetring. Til høyre for Anna har jeg laget en forstørring av ringen. Det må være Malling-Hansens - det ser ut som en R og en H som er satt sammen.  Er det muligens også en M inntegnet? Over til høyre ses en bok som har tilhørt Johanne Agerskovs mormor, Engelke Marie Heiberg, f. Rørdam. Det ser ut til at det er Engelkes ektemann, Søren, som har signert boken. Foto, Anna: Privat.

Oslo 20.08.06
Sverre Avnskog

Jeg presenterer her en samling bøker som har tilhørt medlemmer af familien Malling-Hansen. Felles for dem alle, er at de har noen meget sjeldne signaturer eller dedikasjoner på tittelbladet. Jeg har vært så heldig å få avfotografere en del av søstrene Malling-Hansens bøker, utgitt av Michael Agerskov, og med  med hans og Johannes dedikasjon. Og du kan også se bilder av Rasmus Malling-Hansens eget Nye Testamente, med hans signatur fra 1850 - og likeledes hans to hustruers - Cathrine og Anna. Malling-Hansens bøker om Barns vekst, og solens varme finnes også med, med hans dedikasjon til sin andre kone - Anna. Og som en kuriositet: Et foto av den eldre Anna, som jeg har fått fra Det Kongelige bibliotek i København, har det vært mulig å forstørre så meget, at man kan se ganske tydelig en av de ringene hun bar i et kjede rundt halsen. Det er en signetring av gull - og den har et monogram som ser ut til å bestå av bokstavene - R M H.