Johanne Agerskovs utgave av Vandrer mod Lyset!

Høsten 2006 benyttet jeg og min kone vår etterårsferie til å besøke etterkommere i Agerskov-familien på Jylland. Jeg hadde lenge hatt kontrakt med dem pr mail, og visste at de hadde en stor samling av fotografier, brev og bøker etter Johanne og Michael. Bl a hadde de fortalt meg at de hadde i sin besittelse Johanne Agerskovs egen innbundne utgave av Vandrer mot Lyset! Jeg har tidligere truffet flere etterkommere i slekten Malling-Hansen, men dette var første gang jeg skulle treffe noen fra Michael Agerskovs familie. Og det var ikke vanskelig å se familielikheten. Kvinnen som tok i mot oss sammen med sin mann, hadde meget tydelige likhetstrekk med Michael Agerskov, og etter et nydelig velkomstmåltid, med deilig dansk øl til, rigget jeg til min laptop og scanner i deres stue, og de begynte å hente frem det jeg var kommet for å få studere - fotoalbumene til Johanne og Michaels datter Inger Agerskov, som døde i 1968 - og de bøker og andre dokumenter hun hadde etterlatt seg. Inger etterlot seg også en skrivekugle, men den gikk til Malling-Hansens barnebarn Zarah f. Bech, og den ble senere solgt - etter hva jeg har fått opplyst ble den solgt av hennes sønn, Ole Odder, på en auksjon til en tysk samler.

Det var i alt 5 fotoalbum, med en mengde bilder av Michael og Inger, og den øvrige familie - bla a Michaels søster Anna, og hennes mann Karl Lindahl, som var med i kretsen bak Vandrer mod Lyset! Men det var svært få av Johanne, og vårt vertskap forklarte at det skyldtes at Johanne bare svært sjelden gikk ut av leiligheten. Og særlig etter at hun begynte å virke som medium, gjorde hun alt for å unngå sollys, da hun mente at sollyset forstyrret hennes evner som medium. I fotoalbumene var det bilder fra en rekke utflukter og familiesammenkomster, men det er tydelig at Johanne ikke var med på noe av dette. Men Inger reiste mye sammen med sin far, og jeg kan se bilder fra både Sverige, Tyskland og Øseterrike, av Michael og Inger. På de få bildene Johanne er med, har hun pakket seg inn i tykke klær og en stor hatt, og familien forklarer at det også skyldes hennes behov for å beskytte seg fra sollyset. De fortelle også at Inger sto sin far nærmest - hun var sin "fars pige", og det er kanskje ikke å forundres over, da hun tilbragte så meget tid sammen med ham. Jeg kunne se av fotografiene, at Inger var en meget dyktig fotograf, og hun hadde en stor samling fotografier fra ulike naturlandskap - meget gode bilder. Hun må dessuten ha elsket katter - for dem var det også mange av, i alle størrelser og fasonger - med navn.

Etter Inger Agerskov hadde familien også arvet en rekke bøker og andre dokumenter, og blant bøkene var Johanne Agerskovs eget eksemplar av Vandrer mod Lyset! Og min opplevelse av å holde hennes bok i hånden - den bok hvis innhold var diktert henne av Ardor, Kristus, Guds tjener, hennes far, den lar seg vanskelig beskrive. Den var vakkert innbundet, bar tydelig preg av å være brukt, men ikke meget slitt, og på første blad stod hennes karakteristiske signatur - Johanne Agerskov, født Malling-Hansen - i stort sett alt hun skrev undertegnet hun slik - det var tydeligvis meget viktig for henne å understreke slektskapet til sin far, Rasmus Malling-Hansen. 

På hver side i hennes VmL var hvert eneste avsnitt nummerert, tydeligvis for å kunne henvise til side og avsnitt i de mange besvarelsene hun skrev, på henvendelser til henne, med spørsmål om innholdet i VmL!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse to portrettene har jeg laget fra fotografier jeg fikk av etterkommere i Malling-Hansen- og Agerskov-familien i Danmark, efteråret 2006. Bildet av Johanne er tatt i ca 1903-04, hos en fotograf, og bildet av Michael er fra et amatørfoto, som er tatt i ca 1915, skal man dømme etter hvor gammel datteren Inger ser ut på bildet (se lengre ned på siden). Jeg har fått etterkommernes tillatelse til fritt å benytte bildene, og har valgt å frigi portrettene fra all opphavsrett for bl a å kunne benytte dem på Wikipedia, hvor de pryder artikkelen om Vandrer mod Lyset! og Toward the Light! 
Over: Bilder av Johanne Agerskovs innbundne eksemplar av Vandrer mot Lyset! Under: Disse bilden har jeg brukt for å lage de ovenstående portrettene av Johanne og Michael. Johanne er avbildet sammen med datteren Inger, og bildet er sendt som hilsen til den yngste søsteren Marie. Jeg har fått bildet av et av Maries barnebarn. På bildet av Michael, som er fra datteren Ingers fotoalbum, sitter Michael sammen med (fra venstre) sin niese, Agnes, datter av Anna, storesøsteren Henriette, og sin datter Inger. Jeg antar at bildet må vøre fra ca 1915. Alle fotos: Sverre Avnskog.

Oslo, 23.10.06
Sverre Avnskog