Malling-Hansens offentlige foredrag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ved Sverre Avnskog

Rasmus Malling-Hansen opptrådte offentlig ved flere tilfeller. Allerede i 1872 var han en aktiv deltager ved "Abnormeskolemøtet" i København, som ble arrangert i forbindelse med Industriutstillingen samme sted, og ved tilsvarende møte i Stockholm 1876 ble han valgt til ordstyrer. Høsten 1884 holdt Malling-Hansen et foredrag ved den store Legekongressen i København, der han presenterte sine undersøkelser av barns vekst i perioder. Foredraget ble holdt på tysk for en forsamling av svært anerkjente europeiske leger og vitenskapsmenn, med Louis Pasteur i spissen, og det vakte berettiget internasjonal oppmerksomhet. Dette foredraget kjenner vi i sin helhet, da det ble utgitt i bokform samme året. Det finnes foreløpig kun i tysk utgave, men vi håper å få det oversatt til dansk og engelsk innen rimelig tid.

 

I 1890 hadde Malling-Hansen en lang sykdomsperiode p. g. a. hjerteproblemer, og han var ikke i arbeid igjen før våren 1890. I slutten av sommerferien var han i offentlighetens søkelys igjen, først som en av initiativtagerne til den store 100 års feiringen av Jonstrup Statsseminarium, og ikke mange dager etter, holdt han et foredrag ved det store nordiske lærermøtet i København som samlet over 5000 lærere fra hele Norden.

Rasmus Malling-Hansen fotografert i 1883, ett år før han holdt sitt foredrag ved den store legekongressen i København. Foto: Det Kongelige Bibliotek

Den offisielle Jonstrup-festen fant egentlig sted 25. juli, men da det ikke var lagt til rette for deltagelse for tidligere elever, dannet Malling-Hansen, sammen med noen andre gamle Jonstrup'er en alternativ festkomité, og inviterte til Jonstrup-fest den 4. august - og flere hundre gamle elever fulgte oppfordringen og sluttet opp om jubileumsfesten. Malling-Hansen skildrer i et brev til en gammel venn fra denne perioden, hvordan de ville ankomme Jonstrup marsjerende, ledet an av musikanter fra Gardemusikken. Det ble avholdt en jubileumssammenkomst i Jonstrups lokaler, og etter retur til København med tog, ble det arrangert festmiddag. Fruene hadde også adgang både til festen og middagen. En fotograf var også til stede, men det har ennå ikke lyktes oss å spore opp noen av bildene fra høytideligheten. Malling-Hansen holdt festtalen for anledningen, og talen ble referert i flere danske aviser. Dessuten finnes et referat i Jonstrup-boken fra 1928.

 

Noen få dager etter Jonstrup-jubileet, nærmere bestemt 8. august, holdt Malling-Hansen et foredrag om døvstummeundervisningen i Danmark ved det store nordiske lærermøtet i København. Dette skulle bli hans aller siste offentlige fremtreden, da han døde, bare 55 år gammel, drøyt en måned senere av et hjerteslag. Et alt for kort, men likevel så innholdsrikt og betydningsfullt liv var over.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk på den ønskede tittelen for å lese foredraget:

 

"Abnormeskolemøtet" i København i 1872
(Kommer)

"Abnormeskolemøtet" i Stockholm i 1876
(Kommer)


Den store legekongressen i København i 1884

 

Det nordiske lærermøtet i København i 1890

 

Foto av Rasmus Malling-Hansen fra Det Kongelige Bibliotek. Årstallet er dessverre ukjent, men trolig tidlig på 1870-tallet