The International Rasmus Malling-Hansen Society.

Jeg har ikke tall på hvor mange timer jeg har brukt ved computeren det siste året - på søking etter etterkommere og andre interesserte i Rasmus Malling-Hansen - men det er ikke få! Det har vært en meget spesiell og ikke minst hyggelig tid, som har bragt meg i kontakt med en rekke meget interessante og hyggelige mennesker! Noen ganger har det virket nesten "magisk", hvordan jeg tilsynelatende tilfeldig har "støtt på" personer, som så kunne sette meg i kontakt med andre, som igjen hadde informasjon, gamle avisartikler osv, som gjorde at jeg kunne spore opp akkurat de personer, som enten var etterkommere i Malling-Hansen-slekten, eller på andre måter hadde interesse for samme sak. Jeg har også kommet i kontakt med en lang rekke institusjoner, museer, forskere osv i Danmark, og det har virkelig vært en stor glede å oppdage hvor stor imøtekommenhet og vennlighet det finnes blant folk, og uten den enorme velvilje jeg har blitt møtt med fra mange ulike hold, ville det ikke vært mulig å spore opp de mange verdifulle klenodier vi nå kjenner til som vedrører Malling-Hansens liv og virke.

Det mest avgjørende punktet, var møtet med vitenskapelig journalist Christian Barnholdt, Volkswagen-designer Dieter Eberwein og etterkommerne etter Malling-Hansen, Lars Mathiesen og Jacob og Elsebet Erlangsen.

Christian Barnholdt har interessert seg for Rasmus Malling-Hansen i en årrekke, og skrevet en rekke artikler om ham og hans oppfinnelser i aviser og tidsskrifter.

Dieter Eberwein har restaurert Friedrich Nietzsches skrivekugle, og har dokumentert sitt arbeid i en bok om emnet. Han har også samlet, analysert og trykket mange av de brev Nietzsche skrev på sin skrivekugle.

Lars Mathiesen og Jacob og Elsebet Erlangsen er oldebarn av Malling-Hansen, og har arvet en meget stor samling brev, dokumenter og bøker fra Emma Malling-Hansens datter Elsebet Erlangsen, og også fra andre i slekten. Takket være familiens innsats, sitter vi i dag med en meget stor samling fotografier og private brev, samt en rekke bøker med personlige dedikasjoner og hilsener. De har også Malling-Hansens medaljer og en miniskrivekugle som Elsebet pleide å ha stående i en vinduskarm. Etter at det har gått opp for dem hvilken verdi en slik skrivekugle har, har de imidlertid funnet sikrere oppbevaringssteder!

Christian Barnholdt har i mange år drømt om å kunne danne et selskap av interesserte i Malling-Hansen, og har skaffet seg et meget stort, internasjonalt kontaktnett av Malling-Hansen interesserte, og dette kontaktnettet har vi nydt godt av, når nå disse planene ble tatt opp igjen høsten og vinteren 2005/06. Det har vist seg at Christian, Dieter og jeg utfyller hverandre på en nesten perfekt måte i våre interesseområder. Christian har et enormt pågangsmot, og har gravd i kildene i mer enn 15 år, og har skaffet seg en meget omfattende dokumentasjon om Malling-Hansens oppfinnelser, og har et meget rikholdig arkiv. Dieter har interessert seg mest for selve konstruksjonen av skrivekuglen og for de mekaniske løsningene, samt har studert og samlet på Malling-Hansens patenter og brev. Mens undertegnede først og frems har vært fascinert av mennesket Malling-Hansen, hans vei fra relativt fattige kår til å bli en av Danmarks mest berømte menn i sin samtid, og jeg har i første rekke forsøkt å samle materiale som kunne dokumentere hans og hans famlilies liv. Jeg har etter hvert bygget opp en meget stor samling fotografier, over 100 i tallet, av hans mor, brødre, hustruer og døtre, samt deres ektefeller, barn, forfedre osv. Jeg har også samlet bilder av bosteder, skoler, personlige eiendeler og alle mulige andre interessante gjenstander. 

Særlig i Tyskland har det vist seg å være et stort marked for skrivekugler blant samlere, og flere samlere har også kommet over personlige eiendeler som har tilhørt Malling-Hansen på auksjoner. Alt dette kommer nå Selskapet til gode, og også alle som interesserer seg for den historiske forskningen omkring oppfinneren Rasmus Malling-Hansen. 

Christian, Dieter og undertegnede bestemte oss altså vinteren 2005/06 for å invitere til dannelsen av et internasjonalt Malling-Hansen Selskap, og Christian gjorde de fleste forberedelsene i Danmark m h t å finne et egnet sted for stiftelsesmøtet, innkvartering og andre nødvendige ting., pluss at han åpnet sitt hjem og sitt arkiv for oss som var tilreisende. Malling-Hansens gamle arbeidssted gjennom mer enn 25 år, Døvstummeinstituttet i København fremsto som det narurlige stedet for møtet, og vi fikk mye hjelp av Jan William Rasmussen i Døvehistorisk Selskab, mens den utsøkte middagen senere på kvelden ble nydt i hjemlige omgivelser, med Christians meget dyktige kone som kokk og servitør!

 

Av Sverre Avnskog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er jeg i ferd med å fotografere innrammede portretter hjemme hos Lars Mathiesen. For å unngå gjenskinn i glasset, måtte vi lage et arrangement i hans badstue, med kun en lyskilde. Bildene ble meget gode! (Foto: Lars Mathiesen)
Et meget hyggelig første møte med fra venstre: Lars Mathiesen, Elsebet og Jacob Erlangsen og Christian Barnholdt. I bakgrunnen ses det store innrammede portrettet av Malling-Hansen som er gått i arv i familien. (Foto: Sverre Avnskog)
Undertegnede i fullt arbeid ved laptop'en for å scanne inn den enorme samlingen til Lars, Jacob og Elsebet. Jeg holdt på i tre dager med å få foreviget det hele! (Foto: Sverre avnskog)
Christian Barnholdt ved sin computer på sitt arbeidsrom. Selvfølgelig har han et bilde av skrivekuglen som bakgrunns-foto på skjermen! (Foto: Sverre Avnskog)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2006 ble "The International Rasmus Malling-Hansen Society" stiftet. Til venstre ses en minneplakat fra stiftelsesmøtet i København, med signaturen til alle deltagerne.(Copyright: Sverre Avnskog) I midten ses den nyvalgte presidenten i selskapet, Christian Barnholdt, flankert av de to visepresidentene, Sverre Avnskog(til venstre) og Dieter Eberwein. (Foto: Dieter Eberwein) Til høyre: Meget spennende Malling-Hansen klenodier. eid av Uwe Breker fra Tyskland, innehaver av et av Tysklands største auksjonshus. Skrivebordet tilhørte Malling-Hansen. Mye av dette er kjøpt på en auksjon i Danmark og stammer fra Malling-Hansens oldebarn, Ole Odder, sønn av Zarah f. Bech. Foto: Uwe Breker.
Til venstre: Jan William Rasmussen står klar til å starte omvisningen i Døveskolens lokaler, hvor Malling-Hansen bodde og arbeidet i mer enn 25 år. I midten, initiativtager og president, Christian Barnholdt, og Sally Salminen, slektsforsker og oldebarn etter M-H's bror, Johan Frederik Oluf Emanuel Hansen. Til høyre: Som møteleder ble valgt Uwe Breker, som er innehaver av en rekke meget sjeldne Malling-Hansen klenodier! Alle fotos: Sverre Avnskog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Døveskolen kunne man betrakte en meget spennende utstilling av fotografier, bøker, diverse dokumenter, samt ikke mindre enn 3 skrivekugler, så utstillingens verdi var i alle tilfelle minst 600 000,- kroner, sannsynligvis langt mer! Vårt håp er selvfølgelig at det om ikke lenge kan bli laget en permanent utstilling om Rasmus Malling-Hansen og hans oppfinnelser, f eks i Teknisk Museum eller Kunstindustrimuseet - den burde ha vært en realitet for lenge siden! På det venstre bildet er det etterkommere etter M-H's økonomiske velgjører, Christoffer og Adam Knuth som studerer Malling-Hansen dokumenter! Begge fotos: S. Avnskog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I utstillingen kunne ses noen av Malling-Hansens patentsøknader, en god del andre originaldokumenter og brev, samt en rekke bøker som har vært i familiens eie; Malling-Hansens og hans første kone Cathrines Nye Testamenter, noen av Malling-Hansens medaljer og meget, meget mer. Til høyre er Malling-Hansens oldebarn Lars Mathiesen og Jacob og Elsebet Erlangesen i samtale med visepresident Dieter Eberwein. Lars, Jacob og Elsebet hadde skaffet til veie en meget betydelig del av de utstilte effekter! Begge fotos: Sverre Avnskog 
Et vakkert maleri av Døvstummeinstrituttet som har vært i familiens eie i en årrekke, ble overrakt Jan William Rasmussen, som er bestyrer av Døvehistorisk Selskabs museum ved Døveskolen. Den dagen stiftelsesmøtet ble arrangert, var en meget vakker vårdag i København, med sol og blå himmel. Vi fikk en meget interessant omvisning, og særlig var det meget bevegende å se den private leiligheten med i alt 11 rom, der Malling-Hansen bodde med sine hustruer og de syv døtrene. Kjøkkenet deres vendte ut mot skoleplassen, og på baksiden av bygget, hadde de en hagestue med utgang til en privat hage, beplantet med en vakker Accacia, som faktisk stammer fra helt tilbake til 1839. Den ble plantet samme året som bygningen ble reist. Begge fotos: Sverre Avnskog.
Etterkommer etter Frederik Marcus Knuth, den nåværende lensgreven av Knuthenborg, Adam Knuth, ble utnevnt til æresmedlem av The International Rasmus Malling-Hansen Society, noe han tydelig satte meget stor pris på. Samtidig med utnevnelsen ble han overrakt en flaske utsøkt sjampagne, innkjøpt av Dieter eberwein i Tyskland. Han fikk også et stort innrammet eksemplar av det fargelagte portrettet av Malling-Hansen som undertegnede har fått laget. Hans sønn, Christoffer, den neste lensgreven, holder portrettet under armen på fotografiet. Foto: Dieter Eberwein. Til høyre: Det offisielle fotografiet fra stiftelsesmøtet. Deltagerne på stiftelsesmøtet omkranser det vakre minnesmonumentet over Malling-Hansen. Det sto oprinnelig på hans gravsted på Garnisons kirkegård, rett ved Døvstummeinstituttet, men ble i 1947 flyttet til Instituttet. Foto: Malling-Hansen Society.
Til venstre: Det var en meget oppløftende og inspirerende opplevelse å få delta i virkelighetsgjørelsen av et Selskap til minne om den store oppfinneren, Rasmus Malling-Hansen. Undertegnede underskriver her det offisielle stiftelsesdokumentet som visepresident. Sjelden har en stoltere mann blitt observert i København! Foto: Dieter Eberwein. Til høyre: I tidsskriftet "Computerworld" sto samme weekend en stor artikkel om Malling-Hansens oppfinnelser. De hadde også valgt å bruke det vakre, fargelagte portrettet fra 1890. Foto: Sverre Avnskog.
Til venstre: "Mr President", Christian Barnholdt. Som en velfortjent honnør for hans mangeårige arbeid og iherdige innsats for å gjøre Malling-Hansens oppfinnelser kjent i Danmark, var det med høylydt akklamasjon han ble valgt til selskapets aller første president. Foto: Sverre Avnskog. Over, til høyre: Det har lenge vært kjent at det eksisterte et maleri av Malling-Hansen og noen av hans beste venner, men inntil stiftelsesmøtet hadde vi kun sett en kopi i svart/hvitt. Stor var derfor overraskelsen og gleden, da møtelederen, Uwe Breker, trakk fram dette fotografiet i farger! Maleriet er malt av kunstnere Malthe Engelstedt, og eies i dag av Anne Ritzau. Foto: Uwe Breker. Nederst ses noen av deltagerne på stiftelsesmøtet i muntre overlegninger. Foruten president og visepresidenter, ble det på møtet valgt et styre på 7 personer, samt en ansvarlig for vår Malling-Hansen website. Foto: Sverre Avnskog.
Om kvelden etter stiftelsesmøtet inviterte Christian Barnholdt og hans kone til festmiddag i sitt hjem. Der var intet overlatt til tilfeldighetene, noe som kan ses tydelig til venstre, på serviettene ved middagsbordet, med påtrykt illustrasjon!. Jeg så faktisk ikke en eneste en som brukte sevietten til å tørke seg rundt munnen med! Foto: Sverre Avnskog. Til høyre står deltagerne klare til å sette seg til bords. Christian og hans kone hadde ikke spart på noe til det utsøkte måltidet - hverken hva angikk drikke eller spise!
Mens vi inntok den delikate og velsmakende mat og drikke, gikk praten livlig rundt bordet! Dagen hadde bydd på store og fine opplevelser, og stemningen var meget god! På stiftelsesmøtet ble det holdt to foredrag. Undertegnede holdt først et foredrag, der jeg med utgangspunkt i alle fotografier jeg har samlet av Malling-Hansen, hans hustruer og døtre, samt deres forfedre og ellers sjeldne dokumenter fra hans liv, fortalte om Malling-Hansens liv fra fødsel til grav. Dieter Eberwein holdt så et foredrag om Malling-Hansens ulike oppfinnelser, og også hans foredrag var krydret med fotografier fra de meget omfattende studiene Dieter har gjort av skrivekugler og brev. Det er nok ikke å overdrive å si at han er den person i dag med den aller beste oversikten over eksisterende skrivekugler, patenter og alt som har med mekaniske løsninger å gjøre! Foto til venstre: Dieter Eberwein. Til høyre: Uwe Breker.
Under kaffen ble det også tid til de mer inngående diskusjoner vedrørende ulike detaljer og tekniske finesser ved skrivekuglen. Til tross for at skrivekuglen dessverre tapte i kampen om verdensmarkedet, er de fleste samlere i dag enige om at ingen andre maskiner overgår skrivekuglen når det gjelder konstruksjon og skrivehastighet - og også sjarme! Skrivekuglen er et utsøkt eksempel på den tids industridesign, og mange synes den med sin elegante og meget egenartede fysike utformning burde ha en selvfølgelig  plass i det danske Kunstindustrimuseum. Dieter og Lars' overlegninger, som er avbildet på fotografiet over, endte med at Dieter fikk i oppdrag å restaure miniskrivekuglen som Lars har i sitt eie. Er det forresten fler enn meg som mener å se en ikke ubetydelig familielikhet mellom Lars og hans berømte oldefar? Lars arbeider forresten også med industridesign!! Begge fotos: Sverre Avnskog.
Oppholdet i Danmark ble avsluttet med et spennende besøk på Teknisk museum, hvor de har ikke mindre en 9 skrivekugler. Dessverre er kun en av dem utstilt i museet, men vi fikk anledning til å se de resterende 8, som blir oppbevart i museets lager, og det var utrolig fascinerende å se de ulike skrivekuglene. Malling-Hansens oppfinnelse gjennomgikk en meget omfattende utvikling og forbedring, og den aller siste modellen med fargebånd og papirvalse hadde nesten ikke annet enn selve kuglehodet til felles med den første 75 kilo tunge modellen. På bildet til venstre får museets bestyrer, og medlem av styret i Malling-Hansen Selskapet, Jens Breinegaard,  overrakt flere portretter av Malling-Hansen i A4-format til bruk i en fremtidig utstilling! Til høyre er undertegnede fotografert ved siden av monteret der skrivekuglene oppbevares. Hvilken opplevelse! Begge fotos: Sverre Avnskog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er hele følget samlet, med museets skrivekugler i forgrunnen (minus den ene som er utstilt). 3 av disse skrivekuglene er gitt i gave til museet av noen av Malling-Hansens døtre, jeg vet ikke hvem. På det dokument som forteller om hvor skrivekuglene stammer fra, er det kun skrevet: Gave fra enkefru Malling-Hansen. Foto: Malling-Hansen Society. Til høyre: Også "Politiken" hadde funnet plass til en artikkel om stiftelsen av Malling-Hansen Selskapet. Vi håper den offentlige oppmerksomheten som ble Malling-Hansen til del denne weekend kun er begynnelsen på et langt mer omfattende søkelys på denne meget originale oppfinneren, som burde være en av de offentlig kjente og høyt verdsatte danske menn fra historien! La oss håpe det kun er et tidsspørsmål! Foto: Sverre Avnskog
 Dieter Eberwein kan virkelig utrette "mirakler" med de skrivekuglene han restaurerer. Til venstre er det fotografi jeg tok hjemme hos Lars Mathiesen første gang jeg besøkte ham. I midten ses Lars' miniskrivekugle etter restaureringen utført av Dieter. Er den ikke virkelig et lite kunstverk? Jeg forstår meget godt at den er meget ettertraktet blant samlere og museer! Til høyre ses en vel tilfreds Dieter Eberwein. Foto til venstre: Sverre Avnskog. To øvrige foto: Dieter Eberwein.

Til slutt, et portrett av den mann som vi alle beundrer og respekterer meget høyt: Oppfinner, prest og forstander, Rasmus Malling-Hansen! Dette flotte portrettet var kun kjent fra før i en meget dårlig kvalitet, fra jubileumsboken for 100-års jubileet til Det Kongelige Døvstummeinstituttet i København. I likhet med meget annet spennende, hadde Uwe Breker med seg dette originalfoto til stiftelsesmøtet, og det ble tatt i 1883, da Malling-Hansen var på høyden av sin karriere! Han var en staselig mann, Malling-Hansen, og la oss håpe at den danske offentlighet snart får øynene opp for at en av de virkelig store oppfinnere i moderne tid, faktisk var en danske! Til høyre ses en kopi av det brev Engelke Wiberg f. Malling-Hansen mottok fra "Foreningen af importører af skrivemaskiner" i 1924. Etter at professor Hannover i en avispolemikk hadde påstått at kvaliteten på skrivekuglens skrift var dårlig sendte Engelke skriftprøver til "Foreningen af importører af skrivemaskiner" for å få en uhildet kvalitetsvurdering. Som man tydelig kan lese av brevet, mente Foreningen at det intet var å utsette på kvaliteten på de tilsendte skriftprøvene, den var tvertimot  "meget fin"!

Oslo, 01.08.06
Sverre Avnskog

Visepresident i "The International Rasmus Malling-Hansen Society".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over ses en kopi av et brev fra Teknisk museum, der man kan se hvor de ulike skrivekuglene i samlingen stammer fra. Som man kan lese av listen, er tre av skrivekuglene gitt av "Enkefru Malling Hansen". Til høyre ses kopier av noen skisser av detaljer til skrivekuglen. Den ene skissen er datert 1870. Det er vanskelig å avgjøre om det er Malling-Hansen selv som har laget skissene, men papiret ligner meget på papiret i de fargede notisbøkene Malling-Hansen anvendte til alle sine notater.
Her ses noen flere Malling-Hansen klenodier. Til venstre et bilde av en kommode fra det Malling-Hansen'ske hjem. Kommoden befinner seg i dag i samlingen til Døvehistorisk Selskab, men på fotografiet her ses den i Zarah Odders hjem - barnebarnet til Malling-Hansen, som ble 101 år gammel. Foto: Jan William Rasmussen, Døvehistorisk Selskab. Over ses to merkelapper som stammer fra transport av skrivekugler. Det er ganske utrolig at noen har tatt vare på merkelappene i alle disse årene! De befuinner seg i Uwe Brekers samling av Malling-Hansen effekter. Han kjøpte en stor del av dem fra Zarahs sønn, Ole Odder, som solgte dem på en auksjon i Danmark. Uwe Breker har også Engelke f Malling-Hansens dåpsattest og vielsesattest, andre personlige brev i originaler, fotografier, samt flere skrivekugler. Foto til venstre: Uwe Breker. Foto til høyre: Sverre Avnskog