Michael Agerskov - brev
På denne siden vil jeg publisere brev til eller fra Michael Agerskov. De første bevarte brevene fra ham daterer seg helt tilbake til 1879 og 1880 - da han kun var ca 9-10 år gammel. Det ene brevet er stilet til søsteren Henriette og det andre til hans søsken. Michael er tydeligvis en gutt som er meget bevisst sine egne gode evner. Ingen beskjedenhet å spore der i gården. Det er meget rørende å lese hvordan han forteller fra sin skolegang og sitt liv hjemme i tollinspektørboligen i Rørvig. Disse to brevene befinner seg i dag i Michael Agerskovs etterkommeres private brevsamling. Jeg bringer også noen brev fra Det Kongelige Biblioteks håndskriftsamling. I tid strekker de seg fra 1898 og frem til 1916. De er skrevet av Michael selv, med ett unntak, det finnes også en polemikk mot hans utgivelse "Hilsen til Danmark" - men brevet er ikke underskrevet. (Foto: Det Kgl Bibliotek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er et fotografi ev de fire søsknene Agerskov. Fra venstre, Henriette, Anna, Christian og Michael. Da jeg søkte etter bilder av Michael i billedsamlingen til Det Kongelige Bibliotek, fikk jeg opplyst at dette var et bilde av Christian Agerskov med hustru og barn. Jeg sendte det til Micahels etterkommere, men de kunne fortelle, at personene på bildet ikke var Christians hustru og barn, men hans søsken. Foto: Det Kgl Bibl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette fotografiet av Johanne og Michael er sannsynligvis tatt omtrent på samme tid som det avbildede brevet ble skrevet. Som det ses av signaturene, har det unge paret ennå ikke giftet seg, hva de gjorde i 1899. Foto: Privat.