Malling-Hansen Nyhetsbrev
På denne side, vil de som ønsker å holde seg oppdatert om de siste hendelsene vedrørende Malling-Hansen forskningen, kunne følge med i hva som har skjedd siden sist. Rasmus Malling-Hansen er en person som i meget liten grad er blitt gjort gjenstand for nærmere studier, og derfor finnes det en mengde hittil ukjent materiale om ham, i privat eie, og i ulike arkivers samlinger.

16-08-06.

Jeg fikk i dag tilsendt, fra Danmrk, noen meget spennende fotografier, blant annet et hittil ukjent portrett av Malling-Hansen selv. Etterkommere etter Malling-Hansens bror, Johan Frederik, har disse fotografier i sitt private eie. Det morsomme er, at blant etterkommere etter Johan Frederik, så finnes det flere personer som bærer navnet Malling, oppkalt etter fosterfaren til de tre brødrene, og også deres mor - Rasmus Malling. Han som har vært så vennlig å sende meg fotografiene, har forresten fornavnet Jørgen, oppkalt etter hans oldefars bror, Jørgen Hansen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johan Frederik Oluf Emanuel Hansen, 1839-1918 - lærer og organist. Foto: Privat.

Thomas Jens Jørgen Hansen, 1837-1919 - lærer og translatør. Foto: Privat.
Rasmus Malling-Hansen, 1835-1890 - oppfinner prest og forstander. Foto: Privat.
Her er de to fotografier vi kjenner til av de to brødrene fra før av. Til venstre Johan Frederik, og til høyre Jørgen. Man ser tydelig at det er de samme menn - om enn på et noe annet alderstrinn. Foto til venstre:  Privat. Til høyre: Ringsted lokalhistoriske arkiv.

18-08-06.

Her er et brev fra en av Rigsarkivets håndskriftsamlinger. Brevet er skrevet av Rasmus Malling-Hansen - 27 mars 1890. Han benyttet tydeligvis også sin håndskrift til en del av sin korrspondanse. En avskrift med maskin kommer i nærmeste fremtid - jeg holder på å forsøke å deschiffrerer Malling-Hansens skrift - men det er ikke alltid like lett.  

23.08.06
På et av fotografiene av Malling-Hansens andre kone, Anna, som Det Kgl Bibliotek har i sin samling, har hun en del ringer og annet hengende i en gull-lenke rundt halsen. Bildet er tatt etter at Malling-Hansen var død, så jeg har regnet med at noe av det har tilhørt ham. Derfor forsøkte jeg å lage en forsørrelse, og ganske riktig, det må vel være Malling-Hansens signetring som er avbildet. Det ser da ut som monogrammet på den store gullringen forestiller en R, og muligens også en M og en H? Dette bare som en liten kuriositet! Kanskje føler noen seg kallet til å forsøke å gjenskape monogrammet? Send meg gjerne resultatet i så fall!!

 

 

 

 

 

01.09.06

I Malling-Hansen Society har vi fått laget en ny digital avfotografering av "Ritzau-maleriet" i høy oppløsning. Det er på ca 3 MB og egner seg godt til forstørrelse. Maleriet eies i dag av Anna Ritzau i Kalundborg - etterkommer etter Erik Ritzau, stifteren av Ritzaus Bureau, og god venn og forretnings-forbindelse av Malling-Hansen. Kvinnen på bildet er Ritzaus kone, Anna. Ritzau sitter til venstre, og til høyre sitter Johannes Kaper, som forøvrig er far til den senere borgermester Ernst Kaper. Det har lenge vært uklart om sistemann på bildet kunne være filosofen Ludvig Feilberg, men i følge opplysninger fra familien, dreier deg seg om kaptajn Gustav Feilberg.  Maleriet er laget av Malthe Engelstedt. Dersom du ønsker å laste ned bildet i høy oppløsning for forstørrring, kan du gå inn på linket "VmL-historikk", og finne maleriet i filarkivet. Foto: Privat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kan du se noen bilder av personene fra maleriet til Malthe Engelstedt. Øverst til venstre, en kopi av et maleri av Erik Ritzau, originalen er malt av Otto Bache(1839-1927) . Kopien henger i dag i Ritzaus Bureau. Originalen eies av Anna Ritzau. Til høyre, over,  to fotografier av Erik Ritzau, fra Det Kongelige biblioteks billedsamling. Til venstre, to fotografier av Johannes Kaper, også fra Det Kongelige Bibliotek. I det siste brevet som er bevart fra Malling-Hansen, forteller han at har vært på besøk hos Kaper-familien, og ikke vært forsiktig med sin diett, noe som førte til at han fikk et anfall av "hjertekrampe" - angina. Johannes Kaper var overlærer og leksikograf, i følge opplysninger i billedbasen til Det Kgl Bibliotek. Nederst til høyre, et fotografi av den jeg antar er sistemann på bildet, nemlig kaptajn og arkivar Gustav Feilberg. Dette bildet er også fra billedsamlingen til Det Kgl Bibliotek.
Over ses ytterligere to malerier av den danske kunstneren Malthe Engelstedt. Han har tydeligvis malt en hel serie bilder med motivet kortspillende mennesker. Maleriene har jo også utrolig mange likhetstrekk.
16.09.06
I går fikk jeg tilsendt, fra Universitetet i Berlin, en kopi av et brev fra den Darmstädterske brevsamling, skrevet av Rasmus Malling-Hansen 11. januar 1888. Brevet er egentlig ikke noen særlig hyggelig lesning, for Malling-Hansen skriver meget ydmykt til sin venn og forretningsforbindelse Erik Ritzau, og beklager på det dypeste at han ikke vil få råd til å betale tilbake et gammelt lån. Jeg har lest før, i Jubileumsboken til 100-års jubileet til Døvstummeinstituttet at Malling-Hansen ikke var særlig dyktig med hverken sin egen eller Institutets økonomi, og at han nærmest kronisk brukte mer penger enn han disponerte over. Skal undres over hvordan familiens økonomi så ut da Malling-Hansen døde - jeg er redd det var et konkursbo enken og de 7 døtrene overtok etter sin mann og far. Men her kan du i alle fall lese brevet fra Malling-Hansen.

Som vanlig er ikke Malling-Hansens håndskrift særlig enkel å tyde, men her er hva jeg har klart å tolke ut fra det skrevne:

 

DET KONGELIGE

DØVSTUMME-INSTITUT

I KJØBENHAVN

 

11. januar 1888.

 

 

      Kjære Ven Ritzau!

 

 

   Glædeligt og velsignet Nytaar

for Dig og alle Dine Kjære – og

inderlig Tak for al Din Godhed

i det Aar, der er løbet væk!

                  ____

 

   Og derefter til ”det Værste”,

det som har gjort, at jeg saa

sent kommer med mit Nyt-

Aars”Ønske” – Kjære Ven!

Jeg kan ikke betale Dig de

for saa skammeligt længe

siden laante Penge før

i Begyndelsen af April.

Bær over med mig saa

længe endnu, beder jeg

Dig! –

   Det har pint mig hver

dag, at jeg ikke endnu

haver faaet sagt Dig dette,

nu i dag fik jeg da endlig

det fornødne Stød til

at skrive, idet vi rime-

ligvis ville træffes - en gang

idag – og til vårt Møde

vilde jeg dog ikke atter

bringe den Skam med,

at jeg ikke endnu haver

bedt Dig om Tilgivelse,

hvad jeg nu gjør, for

ikke at have kunnet

holde mit Løfte. – Naar

skal jeg dog faa det hele

Læs af Gjæld væk! –

Udsigterne til Stats-Hjæl-

pen naar til Vejningerne

& Maalingerne ere jo saa

godt som muligt, maaske

det blive ved nogle Aar.

   Atter har der staaet en

meget anerkjennende Artikel i

et tysk Tidskrift ”  ? 

fra en Prof. i Fysiologi ved

Berliner Universitet. –

                   Din hengivne

                   noget formaste(?)

                   R. Malling-Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her har en stolt webmaster fått sitt Malling-Hansen maleri på veggen, pent innrammet i gullramme. Det tar seg godt ut, gjør det ikke?

Bysten til høyre, av Rasmus Malling-Hansen, befinner seg i museet til Døvehistorisk Selskab i Kastelsvej. Bysten er laget av den danske billedkunstneren Ludvig Brandstrup, samme mann som laget relieffet på Malling-Hansens gravsen. Foto: Jan William Rasmussen

21.09.06
"Han prediker for døvstumme Folk i Kjøbenhavn 1885" står det skrevet på den tegning jeg i dag kan bringe her på Malling-Hansen Nyhetsbrev. Det er en elev som har tegnet Malling-Hansen på prekestolen i lokalene til Døvstummeinstituttet mens han holder en preken med håndtegn. Tegningen tilhører Døvehistorisk Selskab, og Jan William Rasmussen har vært så snill å scanne den for meg! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.06
Og her et annet virkelig klenodium - et bilde av Malling-Hansens gravsted, fra Garnisons kirkegård, fra før minnestenen ble flyttet til Døvstummeinstituttet. Bildet har jeg fått av Anne Ritzau, den samme som eier Malthe Engelstedt-maleriet av Ritzau, Malling-Hansen, Feilberg og Kaper.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.11.06

Hos Royal Copenhagen i København har de en poreselenshalvkule lignende den Johanne Agerskov beskriver i sin bok, "Hvem var Skrivekuglens Opfinder" fra 1925. I følge henne brukte Malling-Hansen porselenshalvkulen i eksperimenterer med ulike bokstavplasseringer på tastene, for å finne den plasseringen som førte til den raskeste skrivehastigheten. Royal Copenhagen's halvkule er dessverre pakket ned, og ikke utstilt, men i boken "Aluminia fajancer gennem hundrede år", av Bredo L. Grandjean er det gejengitt et bilde av den, og i følge boken ble den laget i 1871. Men det knytter seg noe usikkerhet til hva hensikten med akkurat denne porselenshalvkulen var, og i boken blir den oppgitt til å være et øveredskap. Men vi vet altså at Malling-Hansen brukte en lignende halvkule til sine eksperimenter i 1865.

Porselenshalvkulen som er avbildet i "Aluminia fajancer gennem hundrede år" har kun små bokstaver, og de første brevene Malling-Hansen skrev på sin skrivekugle, var ganske riktig skrevet med kun små bokstaver og ingen tegnsetting. På porselenshalvkulen fra 1871 ser vi at det er kommet punktum og komma, og det bekrefter sannsynligvis at dette er et videreutviklet tastatur. Copyright: Bredo L. Grandjean og Hernovs Forlag.
Her er en tegning til en engelsk patentsøknad fra 1872, og vi ser at Malling-Hansen nå er gått over til å benytte store bokstaver. Bokstavplasseringen er helle ikke identisk med den fra porselenshalvkulen fra 1871, men dette er jo et tastatur beregnet på utlandet, og har således ikke æ og ø. Man kan tydelig se at bokstavplasseringen har mye til felles med den på porselenshalvkulen; m, l, n, r, h, b, y, e, d, p, o, u, a, i, g, t, v og k står alle likt plassert, og det samme gjør de tallene som er synlige på bildet til venstre. Copyright: Dieter Eberwein .
Slik så tastaturet ut på en av de eldre modellene av skrivekuglen. Det er ikke mye som minner om bokstavplasseringen fra de første modellene. Denne modellen har 52 taster, men det ble også laget modeller med 54. Skrivekuglen er fotografert i Teknisk museum i Helsingør av Dieter Eberwein.
Tastatur fra Teknisk museum i Helsingør's eldste modell, med sylinder og trekasse. (1870-modellen). Her er kun 24 taster, ingen tall eller taster til tegnsetting. Selv om det er store bokstaver på tastaturet, så er det de små bokstavene som er inngravert på stemplene. Bokstavplasseringen har en god del til felles med patent-tegningen fra 1872. Copyright: Dieter Eberwein

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I mai 2008 avholder The International Rasmus Malling-Hansen Society sin første generalforsamling i København med deltagere fra Danmark, Norge, Sveits, Tyskland og USA! Samme weekend har vi tenkt å besøke Malling-Hansens barndomshjem på Hunseby i Lolland for å sette opp en minneplate. Til venstre en artikkel om den planlagte høytideligheten fra Lolland-Falsters Folketidende. Vi håper på meget god pressedekning. Et besøk til Knuthenborg for å se på hjemmet til Malling-Hansens økonomiske velgjører, Frederik Markus Knuth, står også på programmet!