Michael Agerskov - håndskrevne dikt
Michael Agerskov, ca 45 år gammel, foto: Det Kgl Bibl i København.
Slik presenteres Michael Agerskov i Dansk Forfatterforenings jubileumsbok fra 1919, med diktet "Fyret". Foto: Sverre Avnskog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våren 2006 tilbragte jeg en weekend i Danmark, hvor jeg var så heldig å få lov til å gå gjennom, scanne og avfotografere hele den samling av dokumenter, bøker og fotografier som etterkommere etter Rasmus Malling-Hansens datter Emma har i sitt eie. Det var en nærmest ubeskrivelig opplevelse, for en som vet å verdsette klenodier som stammer fra Rasmus Malling-Hansen og hans nærmeste familie. Familien har blant annet en stor bunke bøker som har tilhørt familiemedlemmene, og det var da jeg holdt på å fotografere Michaels dedikasjon i en av bøkene til Johannes søster Karen, at jeg pluteslig oppdaget at det lå noen sammenbrettede ark inne i boken.

Jeg kunne nesten ikke tro mine egne øyne, da det ved nærmere ettersyn viste det seg å være to håndskrevne dikt av Michael Agerskov, datert 1918, som lå inne i boken! Det dreier seg om diktene "Skjærtorsdagssalme" og "Guds Godhed", og jeg kunne ikke annet enn å sende en varm takk til de høyere makter, for at jeg skulle være så heldig å få oppleve akkurat det øyeblikket! Jeg gjengir begge diktene her på min Vandrer mot Lyset! webside. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oslo, 19.08.06
Sverre Avnskog