Fakta om Michael Agerskov
Av Sverre Avnskog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Agerskov, 1870-1933, dansk lektor, dikter og forfatter. Michael Agerskov er mest kjent for utgivelsen av det danske etisk religiøse, filosofiske og vitenskapelige verk, Vandrer mot Lyset!, utgitt i København i 1920. Verket var fremkommet ved intuitiv tankeinspirasjon gjennom hans kone, Johanne Agerskov, som var medium. Johanne Agerskov var forøvrig av den danske oppfinneren, Rasmus Malling-Hansen. Michael hadde dessuten en betydelig litterær produksjon, hovedsakelig diktsamlinger, men også noen romaner. Og sammen med Erling Rørdam forfattet han leseverk både for barneskolen, mellomklassene og realklassen. Leseverket ble også bearbeidet og utgitt på svensk.

Ekteparet Agerskov kom på begynnelsen av 1900-tallet i kontakt med det spiritistiske miljøet i Danmark, og fikk meget raskt noen særdeles oppsiktsvekkende opplevelser. Det ble kalt på dem fra den oversanselige verden, og Johanne Agerskov fikk vite at hun var medium, og hadde før sitt liv lovet å være formidler av de oversanselige sannheter til mennskeheten. Gjennom ukentlige seanser som pågikk gjennom flere år, mottok så Johanne Agerskov tankediktater, formidlet fra forskjellige avdøde ånder, og de øvrige seansedeltagerne - de var seks i alt, medvirket ved å fremkomme med spørsmål vedrørende religiøse, etiske og vitenskapelige emner og ved å nedskrive de svar som Johanne Agerskov mottok.

Resultatet av dette arbeidet, ble boken Vandrer mod Lyset!, utgitt av Michael Agerskov. Verket ble utsendt til samtlige danske biskoper og i tillegg 60 prester, som i følge lysets ånder alle hadde lovet å medvirke til en reformasjon av den danske kirke på grunnlag av VmL. Men den ventede reformasjon uteble - til tross for at VmL fikk en rekke tilhengere blant menigmann ble den mødt med taushet fra kirkelig hold. Michael Agerskov utga senere flere bøker i tilknytning til hovedverket. I boken ''Nogle psykiske Oplevelser'' forteller han om de opplevelsene som ledet frem til at ekteparet utga Vandrer mot Lyset!

Vandrer mot Lyset! er i dag utgitt på en rekke språk, bl a engelsk, tysk, spansk, italiensk, russisk, svensk og norsk.


Michael Agerskovs litterære produksjon

*To Mennesker og Skumring, dikt 1893
*Adathysta, roman 1897
*Livets Kilde, fortellinger 1897
*Tusmørkets Stemmer, dikt 1899
*Den store Krudtsammensværgelse, roman 1902
*Fra den gamle Skipperby og andre Digte, 1909
*Vejen Sandheden og Livet, Aandelige sange, 1928
*Paa forklarelsens Berg - En digtkreds


Skolebøker(i samarbeid med Erling Rørdam)

*Dansk Læsebok for mellemklasserne, realklassen og børneskolen, i flere opplag fra 1904-1933
*Lesebok i svensk
*Dansk Litteratur før 1800, utgitt i 1919
*Dansk Diktning med hovedvekt på det 1900. århundre
 

Bøker i tilknytning til Vandrer mot Lyset!

*Hilsen til Danmark, 1915
*Vandrer mot Lyset! 1920
*Forsoningslæren og Genvejen, 1920
*Nogle psykiske Oplevelser, 1922
*Kirken og Kristendommen, 1923
*Spørgsmål og Svar I og II, 1929-30


Kilder
*Dansk skønlitterært forfatterlexikon 1900-1950
*Den store danske encyklopedi 1994-2002


 

To bilder av Michael Agerskov i farger. Begge er fra Det Kongelige Biblioteks kort og billedsamling.

Oslo, 14.01.07
Sverre Avnskog