Fritz Bechs biografi om Malling-Hansen
Få mennesker har gjort mer for å gjøre Rasmus Malling-Hansen kjent, enn hans første svigersønn, Fritz August Bech, gift med Malling-Hansens datter Zarah. Til venstre ses et fotografi fra 1882, samme år som Fritz Bech ble ansatt ved Det Kongelige Døvstumme- institutt. Foto: Privat. I midten et fotografi fra Døvehistorisk Selskab, årstall ukjent. Helt til høyre, foto fra Det Kongelige Bibliotek av den aldrende Fritz Bech - fra 1943.
To fotografier tatt utenfor Døvstummeinstituttet i Fredericia, der Fritz Bech var forstander i en årrekke. Bildet til venster er fra 1909, og tilhører det lokalhistoriske arkiv i Fredericia. Bildet til høyre er tatt i 1921 og viser Fritz Bech sammen med sin datter, Zarah og hennes to barn, Ole og Lise. Kvinnen til venstre er Gertrude, kalt Trut, den eldste datteren til Emma Mathiesen f Malling-Hansen. Foto: Inger Agerskov.

Ovenstående biografi, skrevet av Fritz August Bech, sto trykket i Opfindernes Liv, første del, av Helge Holst, utgitt i København og Kristiania i 1914.

Her ses Fritz Bech på to fotografier fra Døvehistorisk Selskab. Årstall og anledning er ukjent, men Fritz Bech er meget lett gjenkjennelig med sin karakteristiske, store mustasje. På bildet til venstre står han i bakerste rad, og på bildet til høyre som nr 5 fra venstre i andre rad. Fritz Bech var, foruten å være forstander for Døvstummeinstituttet i Fredericia, også mangeårig formann i Døveforeningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til venstre over: Fritz Bechs kone, Zarah, født Malling-Hansen på et meget sjeldent foto fra deres hjem. Til venstre: Passet til Fritz og Zarahs sønn, Erling, som utvandret til USA. Over De fem barna: Fra venstre, Hans, Vilhelm, Ellen Margrethe, Erling (på fanget) og Zarah (sittende).

"Prior to the Russian Revolution, Consul Bech was sent from Denmark to St. Petersborg by the Great Nordic Telegraph Company.  In 1924, he took up his office in Leningrad with the Royal Danish Consulate General.  Later on, in 1938, he and his wife moved to Helsingfors, where he worked for the Royal Danish Embassy.  In 1942, he was appointed vice consul and in 1959, was appointed consul.   After almost 52 years of activity in the Danish foreign service, Consul Hans Bech retired in 1976.  During the years of retirement, he spent great time in his lovely garden in Gumbostrand.  A good many Danes in Finland benefitted from his work fo rthe Danish Association in Helsingfors, where he became an honorary member in 1946. Consul Hans Bech was decorated with the following decorations: Knight's Cross of the Order of the Dannebrog, the Finnish Legion Decoration, and the Finnish Vita Ros Decoration. His wife Meta Leontjevna Bech (born 21.01.1893 in Riga) died 30 March 1976."  

Over: Et foto av Fritz Bechs sønn, Hans, og hans kone Meta. Hans Bech gjorde en maneårig innsats for den danske utenrikstjenesten, som det fremgår av billedteksten på engelsk, forfattet ved den danske ambassaden i USA. Både bilde og tekst har jeg fått fra Paul Bech, etterkommer etter Fritz Bech i USA. Jeg har i lang tid også søkt etter etterkommere etter Fritz og Zarah Bech i Danmark, men har hittil ikke lykkes i å komme i kontakt med noen. Fritz Bech hadde inngående kjennskap til Rasmus Malling-Hansens liv og virke, og har sikkert etterlatt seg en stor samling verdifulle dokumenter og annet av interesse for Malling-Hansen-forskningen. Om noen etterkommere i Danmark skulle komme til å lese ovenstående, håper jeg vedkommende vil kontakte undertegnede!

Om det finnes etterkommere etter Fritz og Zarah Bech i Danmark, er det mitt håp at vi i Malling-Hansen Society en dag skal komme i kontakt med dem. Jeg har tidligere sendt ut utallige henvendelser til personer i Fredericia med navnet Bech, men har hittil ikke lykkes med å finne noen som slekter på Fritz og Zarah. Om de finnes, og om de skulle komme til å lese det jeg her skriver, håper jeg de vil ta kontakt med undertegnede på mail: s_avnskog@hotmail.com

 

Oslo, 01.09.06
Sverre Avnskog

Foto over, til venstre: Fritz og Zaras datter Zarah Odder med sine to barn, Ole og Lise. Lise døde i en tragisk drukningsulykke som ung. Ole Odder tjenestegjorde som kommandør i den danske flåte. Han var samboer med den danske pionerkvinnen Mette Warburg, men etterlot seg ikke egne barn. En del eiendeler etter Ole Odder ble solgt på auksjon til en Malling-Hansen-samler i Tyskland, bla ovenstående fotografi og bildet under, av den unge Zarah Malling-Hansen. På bildet til høyre, over, er Zarah Odder fotografert i 1974 i en familiesammenkomst. Hun levde helt til 1992, men med henne forsvinner tilsynelatende alle spor etter Fritz Bechs etterkommere i Danmark. Zara var en meget fargerik person, mensendiecklærer av yrke, og gikk under tilnavnet "Røde Zarah". Foto: Privat.
Bildet til høyre: Fritz Bech ble gift med Zarah Malling-Hansen bare noen måneder før hans svigerfar døde, og Rasmus Malling-Hansen omtaler det unge par i det siste brevet vi kjenner fra ham. På bildet ser vi Fritz sammen med Malling-Hansens andre kone, Anna f. Steenstrup, og de syv søstrene. Lille Zarah, som skulle bli over 100 år gammel, ses her som meget ung pike. Søstrene er fra venstre: Juliane, Johanne, Zarah (i mørk kjole), Marie (foran), Engelke, Karen og Emma. Foto: Det Kongelige Bibliotek i København.
Portrettet av Zarah Malling-Hansen over, er bevart i flere eksemplarer, bl a hos familien Mathiesen, etter Emma, og hos familien Bech i USA. Til høyre ses Zarah sammen med sine søstre Emma og Engelke. Foto: Privat.