Mitt første møte med Vandrer mot Lyset!

På begynnelsen av 1990-tallet kom jeg over en bok i en alternativ bokhandel i Oslo, som skulle vise seg å gjøre et så dypt inntrykk på meg, at den i alle år siden har vært min mest altoppslukende interesse.

     

Det er ikke ofte det har skjedd i mitt liv, at jeg har opplevd å stå med en bok i hendene, av en så stor verdi, at den kan forandre liv. Men slik var det da jeg midt i en meget intens fase av søken etter sannheten om Jesus, trålende rundt i ulike bokhandlere i Oslo på leting etter bøker om ham, fant en ganske anonymt utseende bok med tittelen ”Vandrer mod Lyset!” – utgitt i Danmark i 1920 av Michael Agerskov. Den sto litt bortgjemt i bokhandelen, innerst i et hjørne, på nederste hylle – gjorde ikke noe særlig vesen av seg, på ingen måte prangende eller sensasjonell – kun en bok blant mange.

     

Men da jeg vel hjemme åpnet boken og begynte å lese, så gikk det ikke lang tid før jeg, med en følelse av opphøyet andektighet tenkte at dette er den bok jeg har søkt. Endelig en bok som tilbyr svar på de store spørsmålene i livet - ikke bare krav til å tro uten å forstå, men meget klare, logiske og troverdige svar, satt inn i et verdensbilde blottet for selvmotsigelser.

      

Vandrer mot Lyset! henvender seg til alle troende mennesker og alle som søker etter sannheten - men en forutsetning for å ta til seg budskapet, er at man leser verket med et åpent sinn, uavhengig av hvilken tro man bekjenner seg til. I følge VmL inneholder alle religioner brokker av sannheten, for alle religioner har den samme opprinnelse i de guddommelige sannheter. Men hos alle religioner finner man også misforståelser, forvanskninger og menneskeskapte myter.

     

VmL bringer mange nye, oppsiktsvekkende og fascinerende forklaringer på gamle gåter og mysterier, og i verket skjuler det seg en hel verden av tidligere ukjente sammenhenger og ny viten.

     

Alt er formidlet i et språk som nok kan fortone seg som vanskelig tilgjengelig for noen, men som er meget poetisk, vakkert og høytidsstemt! Å gå inn i Vandrer mot Lyset!’s verden, er som å gå inn i en storslått katedral, hvor man kan la seg oppfylle av følelsen av livets guddommelige opprinnelse, de evige lover, og Guds nærvær!

 

 

Oslo, 27.07.06

Sverre Avnskog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og foto, Sverre Avnskog