Gratis fjernhealing og bønn :-)

Kan man helbredes for sykdom på avstand og uten å møte healeren personlig? Svaret er definitivt ja! Ikke alle lidelser lar seg helbrede ved hjelp av "varme hender", men mange sykdomstilstander vil kunne bedres og noen også helbredes helt ved hjelp av healerens evner, selv på avstand. Personlig oppdaget jeg at jeg har en spesiell utstråling fra håndflatene for 10-15 år siden, og har siden den gang hjulpet venner og familie når de har hatt behov for det! Det var mens en liten, syk pike gråt sårt i den andre enden av et rom der jeg oppholdt meg, at jeg oppdaget at "varme hender" har samme effekt på avstand, som når man sitter helt nært den syke. Da jeg følte sterk omsorg for den gråtende piken, kjente jeg at varmen strømmet fra mine håndflater, og hun falt ganske hurtig i en dyp søvn, og ca en halv time senere våknet hun og var meget glad og full av energi og ville leke!

Inntil nå har jeg kun hjulpet familie og venner, men nå ønsker jeg å bruke mine evner blant en litt videre krets av mennesker, og jeg tilbyr derfor fjernhealing til alle som måtte ønske det. Om du kontaktet meg, vil du motta en god "dose" med helbredende energi, som vil kunne bedre mange ulike sykdomstilstander. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere at du vil bli helbredet uansett hva som feiler deg, og jeg anbefaler alle å alltid kontakte helsevesenet ved sykdommer. Men fjernhealing vil kunne være et meget godt supplement i mange tilfeller, og de aller fleste opplever å få en forøket livsenergi ved flere behandlinger. Ved at du først har kontaktet meg en gang, vil jeg også for fremtiden inkludere deg blant dem som jeg vil be om helbredelse for.

Ønsker du å benytte deg av dette tilbudet? Da har du tre muligheter: Enten sende en mail til s_avnskog@hotmail.com, sende en tekstmelding til +4748172147 eller ringe mobilnummeret og legge igjen en beskjed. Fortell om hva du ønsker healing for og navnet ditt. Jeg vil da gi deg healing hver kveld i en uke samt be en bønn til Gud om helbredelse for deg.

Litt om meg selv:  Jeg er født i 1956, er utdannet lærer, og har arbeidet i barneskolen i ca 30. Jeg er gift og har to egne barn og et stebarn. Min slekt stammer egentlig fra Høyanger i Sogn og Fjordane, men vil flyttet til Oslo da jeg bare var 6 måneder, og her har jeg bodd siden. Som du vil kunne se av min webside, er jeg meget fascinert av det religiøse verket "Vandrer mod Lyset!" og er overbevist om at denne boken stammer direkte fra den oversanselige verden, og at den inneholder svar på mange av livets store gåter og mysterier! Jeg tror på Gud - jeg hadde nær sagt selvfølgelig - men det er ingen forutsetning for å få et godt resultatet av behandlingen at man har noen religiøs tro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Healing er også omtalt i Vandrer mod Lyset! - på denne måten:

"De Yngste og de mere fremskredne Menneskeaander er som inkarnerede i Besiddelse af den Evne at kunne helbrede visse sygelige Tilstande i det menneskelige Legeme. I Kraft af deres Villie til Lyset kan de udøve en suggestiv Magt over lidende - særlig nervelidende - eller over syge, hvis Sygdom egentlig er hævet, men som af Mangel paa Villie til atter at opnaa Sundhed synes at forblive i deres Svaghedstilstand.

    Ved Strygninger med Haandfladerne ca. 1 à 2 Tommer fra Legemet fra Hoved til Fod - ikke modsat - eller ved at lægge Hænderne korsvis over det syge Sted paa Legemet, kan man opnaa gode Resultater, til Tider endog fuldstændig Helbredelse. Under Behandlingen - den, der bliver behandlet, maa ligge udstrakt paa et bekvemt Leje - tilføres der den syge en Del af det Lys, som udstraaler fra den udøvende. Udstraalingerne opsuges af Legemet og gennemstrømmer det helt, hvorved Lidelserne mildnes eller ophæves. Men det siger sig selv, at langt Hovedparten af Legemets Sygdomme ikke kan og aldrig vil kunne helbredes paa ovennævnte Maade. Og da Gud gennem de Yngstes Arbejde paa Jorden har givet Menneskene saa store Kundskaber og saa mange Midler, hvorved adskillige Lidelser kan ophæves eller i alt Fald bedres, er det meget forkasteligt, at de lidende ikke først henvender sig til dem, der ved specielle Studier af Legemets sygelige Tilstande er blevet skikkede til at yde medicinsk og kirurgisk Hjælp, eller til dem, der har Kendskab til Sollysets, Luftens og Vandets helbredende Evner; disse maa da afgøre, om det er formaalstjenligt at behandle Patienten med de saakaldte magnetiske Strygninger.

    Endnu er kun en ringe Brøkdel af Menneskeheden i Stand til at foretage magnetiske Strygninger og suggestiv Behandling af syge med Udsigt til et virkningsfuldt eller varigt Resultat."

 

Vandrer mod Lyset! side 198.

 

 

I løpet av de årene jeg har holdt på med fjernhealing, siden 2009, har mange mennesker henvendt seg til meg, og jeg har fått mange gode tilbakemeldinger fra fornøyde "klienter". Det er veldig ulik hvordan den enkelte reagerer på healing, og generelt kan jeg nok si, at jo lengre plagene har vart og jo dypere de sitter, jo lengre tid vil det gjerne ta før healing prosessen virkelig kan merkes. Jeg k an som sagt ikke love helbredelse, men de fleste vil uansett oftest merke at de får mer energi og overskudd, og at ulike plager gjerne blir mildnet over tid. Jeg anbefaler forøvrig alle å oppsøke lege og ellers benytte seg av helsevesenet på vanlig måte - men healing kan være et veldig fint og virkningsfullt tillegg til den ordinære behandlingen!

 

Jeg gir vanligvis fjernhealing om kveldene, og oftest mellom kl 21 og 23 en gang. Holder vanligvis på ca en halv time, og ber for alle som har henvendt seg til meg, og fokuserer tankene på hver enkelt. Man trenger ikke ligge i ro for å motta healing-energi, men om man likevel har lagt seg på den tiden, er det mange som opplever en ekstra ro og avslappethet. 

 

Her er et lite utvalg av de tilbakemeldingene jeg har fått i løpet av årene:

 

 

”Hei, jeg skal fortelle deg om opplevelsen fra i går kveld.  Ca. kl 20.15 sendte jeg den siste meldingen til deg, deretter besøkte jeg nettsiden din og leste litt om deg og så de nydelige bildene av deg med familien. Av en eller annen grunn følte jeg meg tung, og avslappet. Ja, det føltes som om healingen startet allerede da jeg så på bildene. Merkelig følelse av maktløshet over kroppen og indre ro. I dag våknet jeg med et smil om munnen og  bedre energi. Dette virker! Bra jobbet.”

 

”Tenkte jeg ville gi deg en tilbakemelding på fjernhealingen du har gitt/gir.
Etter at jeg begynte å motta healing fra deg har jeg merket en betraktelig bedre indre ro. Ofte merker jeg også en herlig varme som sprer seg i hele kroppen min, da spesielt ved magepartiet, samt en følelse av ubetinget kjærlighet til tider. Det har virkelig gitt meg masse deilig påfyll i hverdagen!”

 

”Jeg var så lei meg og fortvilt at jeg la meg i senga og bad om hjelp til å klare å takle dette.  Mellom halv ti og ti fikk jeg plutselig den gode varmen opp gjennom kroppen som healingen gir.  Jeg lå lenge og kjente strømningene i kroppen og fikk det bedre.  Takket deg, der jeg lå.  Man føler at da finnes det håp.  Tusen takk!”

 

”Jeg pleier å kjenne prikking i hud og hår. Kjente en gang etter at jeg hadde lagt meg, som om det var en hånd som lå oppå hodet mitt. Jeg håper alt ordner seg for oss, og jeg må jobbe med å leve mitt liv på best mulig måte, men ungene betyr så mye for meg at jeg sliter veldig når jeg ser at de ikke har det så bra. Tusen takk for det du har gjort.”

 

”Mange tak for healingen. Jeg tror virkelig det hjælper. Jeg har ihvertfald følt mig mindre træt og haft mere overskud på det sidste. Så rigtig mange tak for det.”

 

”Vi ser på det som har skjedd siden vi har kontaktet deg, som et fremskritt, og tegn på at han har fått mere energi."  

 

Oslo 22.03.2014
Sverre Avnskog

s_avnskog@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverre Avnskog