Pyramideenergi, chakraer og drømmer
En artikkel av Sverre Avnskog

Pyramideenergi er et emne som har opptatt meg meget den siste tiden - særlig etter at jeg så et TV-program på Discovery Channel i serien "Mythbusters". Jeg vet ikke om du kjenner til disse karene som i hvert program tester ut forskjellige myter, for å se i praksis om det er noen sannhet i dem. For en del tid siden hadde de blant annet satt seg fore å undersøke om det er noe hold i teorien om den såkalte pyramide-energien, som mange tror på - deriblant min gamle venn, forfatteren og bevissthetsforskeren, Peter Kjærulff - men han er jo på ingen måte den eneste som hevder at det inne i enhver pyramide befinner seg et energi-center, som bl. a. kan få frukt til å holde seg frisk i månedsvis og sløve barberblader til å bli skarpe igjen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finnes det en spesiell energi inne i f. eks Keops pyramiden, som tilfører den menneskelige bevissthet helbredende energi, som kan få frukter til å holde seg friske i månedsvis og få sløve barberblader til å bli skarpe igjen?

Det hevder blant annet den danske forfatteren og bevissthetsforskeren, Peter Kjærulff. Fotoet over er fra hans yngre dager og er hentet fra hans hovedverk, Ringbærerens dagbog. Se forøvrig hans webside: www.ringbearersdiary.com 

Forsøkene i "Mythbusters" virket meget profesjonelt utført, og etter en del om og men bestemte man seg for å sterilisere fruktene før man la et eple inne i en pyramide, og et utenfor, for å sammenligne dem etter en viss tid. Og resultatet? Det var ingen forskjell på det som hadde ligget inni pyramiden og det som hadde ligget utenfor - de var kommet akkurat like langt i forråtnelsesprosessen. Som en kuriositet kan jeg jo også nevne at et eple ble lagt inne i en kubeformet konstruksjon. Denne hadde merkelig nok kommet ganske mye lengre i forråtnelsesprosessen enn de to andre. Likeledes la man et sløvt barberblad inne i pyramiden og et utenfor. Ved sammenligning i stereomikroskop viste det seg overhode ingen forskjell på

dem etter et visst antall uker - de var akkurat like sløve begge to, som da forsøket startet.

 

Alle eksperimentene så ut til å bli utført under strengt kontrollerte forhold. Og konklusjonen syntes krystallklar: Pyramiden hadde ingen som helst innvirkning hverken på forråtnelsesprosessen til frukt, eller på skarpheten til barberblad!

 

Selv har jeg i lang tid stilt meg svært tvilende til at det kan finnes noen slik pyramide-energi. En pyramide som bygges av fysisk stoff, består jo kun av dette fysiske stoffet, og jeg kan ikke forstå hvordan det skulle kunne oppstå noen spesiell energi kun fra en stabel steiner eller metallstenger, på grunn av måten de er satt sammen på.

 

For en tid tilbake ble jeg tipset av en venn om at det faktisk er laget en hel vitenskap omkring dette med energier i forhold til geometriske former, som kalles biogeometry.

 

Her er en nettside om opphavsmannen til teorien:

 

http://www.biogeometry.com/english/index.php

 

Som VmL-tilhenger må jeg innrømme at jeg ikke kan finne noen basis i VmL for disse teoriene, om at konstruksjoner av bestemte geometriske former kan påvirke mennesker energimessig. For meg blir dette en form for astrologi i miniatyr - men fra VmL vet vi jo at astrologien overhode ikke har noe for seg, vi blir ikke påvirket av planetenes ulike posisjoner i verdensrommet. På samme måte skulle man neppe tro at et antall steiner skulle kunne påvirke oss, alt etter hvordan man stablet steinene oppå hverandre, som en pyramide, eller som en kube, f. eks.

 

Eller for å si med Peter Kjærulff om astrologien: Noe som befinner seg i den tredimensjonale verden - planetene, kan ikke påvirke noe som befinner seg i den firedimensjonale verden - den menneskelige bevissthet. Men hva som gjør at han ikke kan se at like lite som planeter kan påvirke oss etter hvordan de er plassert i verdensrommet, like lite kan steiner som er stablet på en spesiell måte påvirke hverken den menneskelige bevissthet eller generere en speiell type energi. Eller for å si det på en annen måte: Dersom man aksepterer at steiner som er lagt oppå hverandre og danner en pyramide kan påvirke vår bevissthet, ser jeg ingen grunn til at ikke Gud skulle kunne plassere planetene i verdensommet etter et spesielt system, slik at vi ble påvirket av dem.  

 

Dersom pyramideenergien virkelig eksisterer, så kunne vi jo alle bygge våre hus som pyramider, og så ville vi befinne oss under konstant tilførsel av kosmisk energi? Jeg må innrømme at jeg skulle hatt veldig lyst til å tilbringe tid inne i en pyramide, men jeg vet ikke om noen som er stor nok til å kunne romme et menneske. Men dersom en pyramide genererer denne energien i sitt sentrum - burde det ikke da være nok å lage en liten pyramide, for eksempel i glass, og plassere den på kroppen mens man ligge på ryggen? Kanskje jeg vil prøve det en dag...

 

Mange mennesker i de alternative miljøene har stor tillit til astrologien, og vi er mange som har hatt en astrologi-periode i vårt liv! Selv har jeg fått stilt mitt horoskop flere ganger, og jeg har fremdeles problemer med å forkaste dem 100%. Selv et horoskop som jeg fikk stilt elektronisk - altså uten at astrologen hadde mulighet til å bruke sin intuisjon synes jeg beskrev meg selv på en treffende måte - og det synes jeg fremdeles.

 

Jeg har lest mange horoskoper, og jeg er ikke enig i den oppfattelsen som enkelte har at alle horoskoper er skrevet i så runde vendinger at de passer på alle - jeg opplever fremdeles at noen av mine egne horoskoper beskriver meg med meget høy presisjon.

 

Men jeg kan ikke forklare hvorfor.

 

Et annet interessant fenomen når det gjelder astrologi, er jo også det som fortelles i VmL, om at Ardor har knyttet mange av sine eteropptegnelser opp imot astrologien....

 

Det tok mange år etter at jeg hadde lest VmL første gang, at jeg var villig til å gi slipp på astrologien. Vel å merke, ikke ukebladsastrologien eller den overfladiske spådomsastrologien - men den dybdepsykologiske "psyko-astrologien". Den baserer seg bl a på Jungs analytiske psykologi, og har som mål å hjelpe mennesker i sin selvutviklingsprosess.

 

Men alt dette har jeg nå lagt til side, og arkivert det under "foreløpig uforståelige fenomener".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finnes mange varianter av chakramodellen. I følge Peter Kjærulff, skal hjertechakra og miltchakra befinne seg noe til venstre på kroppen, fordi de hovesakelig beskjeftiger seg med de kvinnelige energiformer
I sin bok, Ringbærerens dagbog forteller Kjærulff at han kan huske sine tidligere inkarnasjoner takket være sin evne til fjernerindring. En av dem han husker å ha vært, er Mozart

I følge akupunkturen skal det finnes såkalte meridianer langs kroppen, som går gjennom ulike organer, og dersom energien ikke strømmer fritt gjennom disse meridianene, så har man blokkeringer, som fører til opphopning av avfallsstoffer, og påfølgende svekkelse i de ulike organene.

 

Jeg antar at disse meridianene, eller energibanene må befinne seg i det astrale legeme, og at det er dette som i virkeligheten behandles ved denne typen kroppsterapi. Det astrale legeme påvirker så igjen det fysiske legemet. Men som ved all type behandling, er det også om å gjøre å finne den bakenforliggende årsaken til at man har pådratt seg blokkeringene, og så endre noe i årsakene - ellers kan man bli gående til behandling i årevis uten å bli noe bedre....

 

Læren om chakraene er også meget fremtredende innefor alternativ-miløene. Selv har jeg med årene helt forlatt teorien om chakraene, da jeg overhode ikke kan erfare disses eksistens på noe som helst måte. Jeg kan ikke se dem, jeg kan ikke føle dem, jeg har ingen som helst fornemmelse av deres eksistens - og da synes jeg det blir litt spesielt å tro på noe som kun et fåtall innvidde eller opplyste sjeler påstår å ha noen viten om.

 

Men at det finnes energibaner i det astrale legemet, det tror jeg på, fordi jeg har hatt mange gode opplevelser med akupunktur, og har tydelig erfart at energien strømmer atskillig friere i kroppen etter å ha blitt behandlet.

 

Apropos chakraene, så strider det også mot synet på den åndelige bevissthet som en enhetsbevissthet, at den skulle bli oppdelt i syv ulike aspekter når den inkarnerer i den jordiske verden. Enhetsbevisstheten kan i mine øyne overhode ikke splittes opp - og således innebærer troen på chakraene for meg en tro på at mørkets splittende energier skulle være sterkere enn lysbevisstheten.

 

Faktisk kjenner jeg overhode ingen som kan dokumentere at chakraene virkelig eksisterer. Tidligere stolte på fullt og fast på at de som hevder å kunne se dem, måtte ha rett. Særlig gjaldt dette Peter Kjærulff, som man vel må kunne si har bygget opp hele sitt livssyn omkring chakra-læren.

 

Det som har fått meg til å tvile, er dette fenomenet at evnen til å se chakraene er kun for de "opplyste". Det får meg til å tvile på realiteten av chakraene - det pluss min egen manglende mulighet til å etterprøve teoriene.

 

Pr i dag oppfatter jeg chakraene mer som et forsøk på å forstå bevisstheten, å systematisere forskjellige sanseinntrykk og opplevelser, og å sette dem i relasjon til hverandre. Og å lese f eks Peter Kjærulffs beskrivelse av de ulike "bevissthetslandskapene" er jo meget vakker og betagende lesning - det må jeg innrømme den dag i dag. Men at det virkelig forholder seg slik at vår psykiske hjerne splittes opp i ulike aspekter i den fysiske verden, det synes jeg altså mer og mer strider mot lysets vesen - og den psykiske hjerne er jo laget av lys, og jeg kan personlig vanskelig tenke meg at Gud skaper vår personlighet av lyset, for å la den splittes opp i ulike aspekter ved hjelp av isolasjonslaget, når vi inkarnerer.

 

Gud vever lystråden inn i den psykiske hjerne slik at vi medtar de egenskapene vi trenger for å leve vårt jordiske liv etter planen, og så vidt jeg kan bedømme, bl a fra VmL, så overføres alle de deler av den psykiske hjerne som er innvevd til den jordiske bevissthet gjennom lystråden.. Det er vanskelig å finne støtte i VmL for at det ikke skulle være tilfelle, men at enkelte egenskaper kun overføres gjennom f eks hals-chakraet, enkelte egenskaper kun overføres gjennom hjerte-chakra'et osv.

 

Jeg tror pr i dag, at sammenhengen må være en annen, og at sykdommer i kroppen, ikke har sin opprinnelse i at chakraene ikke fungerer, men at det har oppstått blokkeringer i energibanene i det astrale legeme.

 

Men det er et spennende emne! Jeg er ikke bombastisk skråsikker på mine synspunkter - men er altså kommet til det standpunktet jeg har pr i dag.

 

Det spørsmålet jeg har stilt meg de senere årene er; finnes det en egen type energi, som man kan kalle hjerteenergi? Finnes det en egen type energi, som man kan kalle halsenergi? Osv. Og er det knyttet en særskilt måte å sanse på til hver type energi?

 

Som sagt, så er jeg kommet mer og mer til at det strider mot prinsippene i lyset, slik de er beskrevet i VmL, at vår åndelige bevissthet, som fra Guds skapelse er en enhetsbevissthet, skulle splittes opp i ulike typer aspekter og ulike former for energier når den inkarnerer i det fysiske legeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Jesus må man vel kunne si at han var et usedvanlig hjertevarmt menneske. Men skyldtes det at han hadde et meget velutviklet hjertechakra?
En annen person som hevdet å ha såkalt fjernerindring, var den engelske forfatterinnen Joan Grant. En av hennes mest kjente bøker forteller sannheten om Moses. Peter Kjærulff har hentet mye informasjon fra hennes litteratur, men han er ikke alltid like flink til å fortelle nøyaktig hva han har hentet fra hennes bøker, og hva han selv kan "huske"...

Med basis i VmL vil jeg anta at det finnes to former for energi:

 

Lysenergi og astral energi.

 

For meg fortoner det seg slik at et menneske som fremstår som hjertevarmt og kjærlig, gjør det fordi det er lysenergien i vedkommende som er dominerende, altså åndens energi. Jeg kan ikke finne grunnlag i VmL for at det skulle finnes en egen form for hjerteenergi - men den energi som vi alle oppfatter som stammende fra hjertet, eller fra hjertechakraet om du vil, det er åndens energi, som overvinner de astrale mørkeenergiene og manifesterer seg hos et "hjertevarmt" menneske, som Jesus må være det fremste eksempelet på. Og ikke fordi han hadde en så sterk "hjerteenergi", men fordi hans lysvesen "skinte" så kraftig gjennom hans jordiske personlighet.

 

Og når man taler om at det koker av energier i solar plexus, og en person er vred og oppfarende, så er vedkommende dominert av de astrale energier, eller mørkeenergier som stammer fra det astrale legemet, på instinktnivå - og altså ikke en egen form for solar plexus-energi. Når lysenergien fra vår åndelige personlighet manifesterer seg i form av en sterk livskraft, så vil personen fremstå som helt naturlig selvhevdende og med stor autoritet, men overhode ikke som ukontrollert vred, uberegnelig eller med et ønske om å slå eller skade sine medmennesker. Mange har forresten den forestillingen at et menneske med en høyt utviklet åndelig personlighet aldri vil være det man vanligvis oppfatter som sint, men alltid vil opptre med mildhet og ydmykhet. Her er jeg ikke enig - og jeg har selv erfart hvilken enorm effekt det ligger i en myndig hevet røst - ikke som skriker ukontrollert - men som kraftfullt og meget kontrollert fremsier noen sannhetens ord.

 

På bakgrunn av beskrivelsen i VmL, vil jeg altså betrakte alle våre følelsesuttrykk i lyset av disse to energier, den totalt forstående, naturlig selvhevdende og kjærlige lysenergien, og den affektfulle, uberegnelige og lunefulle astrale energien som har sitt opphav i det astrale legemet, og som i sitt vesen er totalt ureflektert, og kun har som mål å tilfredsstille seg selv.

 

Alle befinner vi oss i et skjæringspunkt mellom disse energier, og vi inneholder dem begge, og de kan ytre seg på alle områder i livet, i vår evne til medfølelse, vår evne til å kommunisere, vår evne til å oppleve opphøyethet, vår evne til å elske, vår evne til å stå frem med selvsikkerhet o. s. v.

 

I tillegg til dette, tror jeg også det er noe med disse energibanene som beskrives i akupunkturen, og som gjør at vi kan føle spesielle ting i ulike deler av kroppen - for jeg er helt enig, når man opplever meget varme og kjærlige følelser, så kan det faktisk kjennes i hjertet, i vårt livskraftsenter - som jeg oppfatter helt analogt med det hjertesenteret som VmL beskriver i det åndelige legeme, fordi kjærligheten er universets sterkeste kraft, kan den også sanses i vårt eget livskraftsenter - hjertet, der blodet, selve betingelsen for livet, pumpes rundt i kroppen!

 

Men dette må ses på som mitt personlige forsøk på å utlede VmLs bevissthetsmodell.

 

I og med at jeg stiller spørsmålstegn ved chakraenes eksistens, tviler jeg også selvfølgelig på at de kan gjenspeile seg i våre drømmer, eller at chakramodellen har noen relevans for tydningen av drømmer.

 

Chakraene skal i følge teorien ha følgende farger knyttet til seg:

 

Rot-chakraet: Rød

Milt-chakra: Orange (kalles også hara-chakra)

Solar Plexus-chakra: Gul

Hjerte-chakra: Grønn

Hals-chakra: Blå

Pineal-chakra: Indigo

Krone-chakra: Fiolett

 

Hvert chakra har også et spesielt antall eiker i sitt energihjul, en spesiell geometrisk figur, og i følge Peter Kjærulff, et spesielt budskap, som f eks: "Alle har rett til å være på veg", "det er nok livskraft til alle", "alle har rett til å eksistere" osv. Jeg har meget stor sans for sannheten i disse budskapene, men slik jeg ser det, er det allmengyldige læresetninger, som er vel verd å legge til grunn som etiske leveregler i sitt liv, men som jeg ikke kan se skulle ha noen tilknytning til forskjellige former for energi, eller spesielle deler av kroppen. Jeg tror f. eks ikke at budskapet, "alle har rett til å eksistere", har noen spesielle tilknytning til nederst på ryggsøylen, eller at utsagnet "det er nok livskraft til alle" har noen spesiell tilknytning til mageregionen.

 

Men dersom jeg ikke tror at fargene i drømmene våre har noen tilknytning til chakraene, hva slags betydning tillegger så jeg dem?

 

For det første vil jeg gjerne si, at jeg ville synes det var utrolig merkelig, dersom det kun skulle være mennesker med kjennskap til cakraene som skulle ha noen sjanse til å forstå fargene i sine drømmer! Det ville jo bety at kanskje 99,9 prosent av alle nordmenn og dansker ville være avskåret fra å kunne forstå noe som helst av dette. Ville ikke det være temmelig meningsløst, og utrolig mye bortkastede informasjon i våre drømmer? Jeg føler meg 100% overbevist om at drømmene tilsettes farger på en slik måte, at enhver person vil kunne forstå hva fargen i sin egen drøm betyr. Det betyr at jeg mener drømmene vil bruke fargene meget individuelt fra person til person, alt ettersom hva slags forhold den angjeldende person har til de ulike fargene. Dersom f eks en person som har et rødt hus, drømmer om sitt røde hus, tror jeg f eks den drømmen kan ha en helt annen betydning, enn dersom en person som eier et grønt hus, drømmer at huset har skiftet farge til rødt.

 

I det hele tatt tviler jeg meget sterkt på alle drømmeteorier som innebærer, at det finnes visse ting i den menneskelige bevissthet eller i våre drømmer, som kun spesielt opplyste eller innvidde personer kan forstå. Det strider etter mine begreper mot drømmenes vesen, at de er til for å hjelpe sin "eiermann". Virker det rimelig at bevisstheten produserer drømmer som "eiermannen" overhode ikke har forutsetninger for å forstå?

I mine øyne er Peter Kjærulff og Carl Gustav Jung de to store innenfor drømmetydningen. Men jeg mener de også tar feil på viktige områder - blant annet ved at de generaliserer for mye ut fra sin egen bevissthet. F eks mener jeg Jungs store interesse for gammel mytologi satte et preg på hans drømmer, som ikke kan sies å være allmenmenneskelig. Og jeg mener begge tar feil i sin oppfattelse av chakraene. Dersom en person tror på chakraene, vil dette ganske naturlig gjenspeile seg i hans drømmer, mens en person uten noe som helst kjennskap til teorien om chakraene, sannsynligvis ikke kan finne spor av dem i sine drømmer, fordi de i virkeligheten er oppkonstruerte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felles for drømme- og bevissthetsforskere som Carl Gustav Jung og Peter Kjærulff, er at de har studert sin egen bevissthet og sine egne drømmer, og så har de gjort funnene sine allmengyldige og bygget opp teorier på grunnlag av sine oppdagelser. I mitt syn er dette grunnen til at det f eks innen jungiansk drømmetydning finnes en overdimensjonert tro på betydningen av gamle myter og sagn for drømmene våre.

 

Jeg husker en gang jeg hadde drømt om noen unge gutter som hadde fanget salamandere. En jungiansk drømmetyder skulle hjelpe meg å tyde drømmen, og hans bidrag var en lang utredning om den mytiske betydningen av salamanderen i en eller annen gammel kultur. I følge dem symboliserer en brennende salamanderen den uutslokkelige energien i solar plexus. Det var jo vel å bra å få vite dette, men jeg må innrømme at jeg ikke følte at det hadde noen spesiell relevans for mitt liv akkurat da.

 

I ettertid er jeg mer tilbøyelig til å tolke drømmen i tilknytning til noen opplevelser jeg hadde som ung gutt. Vi hadde en salamanderdam i nærheten av mitt barndomshjem hvor vi gikk på oppdagelses- og forskningsferder, og disse opplevelsene hadde over seg et magiske skjær av å oppdaget nye ukjente sider av livet. Parallellen til mitt liv flere år senere, var at nå var jeg inne i en liknende prosess av å utforske nye sammenhenger i livet, men denne gangen i bevisstheten og i mitt drømmeliv. Den jungianske drømmetyderen brakte meg altså overhode ikke i nærheten av å forstå denne drømmen, han brakte meg heller på et villspor ved å blande inn myter og eldgamle symboler.

 

Jeg nevnte mange år senere også drømmen for Peter Kjærulff, og hans bidrag var å fastslå at drømmen handlet om bevissthetsmessige lag i 2. chakra(milt-chakra - eller hara chakra), og salamanderen symboliserer laverestående instinkter. Hans innspill brakte meg ikke noe nærmere noen forståelse av denne drømmens store betydning som et personlig budskap til meg. Men drømmen inneholdt en enorm energi, så kraftfull at jeg aldri senere har glemt den, og selv er jeg sikker på at den viste meg en vei mot et ønske om å forske i bevisstheten, noe jeg senere har brukt mer enn 25 år på, og som fremdeles opptar mesteparten av min fritid.

 

Dette eksempelet synes jeg viser tydelig hvor individuelle drømmene er, og at et forsøk på å lage systemer som skulle forklare dem på en enkel måte, ofte tilkludrer drømmenes budskap mer enn det oppklarer.

 

Men det paradoksale med drømmene, er jo også at en person som har inngående kjennskap til chakralæren, eller til gamle myter og sagn, meget vel kan få drømmer med paralleller til sin viten, og som bare kan la seg forstå ved å sette lyset på betydningen av for eksempel eldgammel mytologi - slik som f eks Jung. Men derfra til å trekke den konklusjonen til at det samme gjelder for alle, også for personer som intet kjennskap har til gamle myter, det blir altså galt!

 

Men tilbake til fargene. Personlig har jeg ofte hatt mye nytte av å finne paralleller i naturen.

 

Rød brukes etter min oppfattelse ofte som et livskraftsymbol, fordi det er fargen til den væsken som holder liv i oss: blodet.

 

Grønn er fargen til vekster i naturen, og kan ofte symbolisere psykisk vekst.

 

Gul er fargen til sollyset - det lys som alt levende er avhengig av, altså lys, eller energitilførsel.

 

Blå er fargen til havet og til himmelen når den ses fra lang avstand, altså det store utsynet.

 

I tillegg tror jeg altså også at fargene henter sine paralleller fra dagliglivet, fra fargen på ens bil, klær og hus osv. Betydningen vil ofte kunne forstås ut fra sammenhengen.

 

I mine øyne er Carl Gustav Jung og Peter Kjærulff de to store når det gjelder drømmetydning. Spesielt liker jeg Peter Kjærulffs "enfoldige" drømmeforståelse - det at alt skal tas for pålydende, og at drømmer kan tydes av enhver uten 7 års utdanning i drømmetydning. Men så på et punkt, så synes jeg likevel at han selv forlater sin enfoldige tilnærmelsesmåte, og unødvendig kompliserer drømmenes enkle vesen ved å blande inn chakramodellen, som bare et ytterst lite mindretall har noe kjennskap til... Når det viser seg at han mener at man må ha kjennskap til en ytterst komplisert bevissthetsmodell for å forstå sine drømmer fullt ut, så synes jeg han derved bryter med det enkle og tilforlatelige - og "enfoldige"(i positiv forstand).

 

Jeg nevnte eksempelet med salamandere, hvor jungianeren trakk frem den brennende salamanderen som et eldgammelt mytisk symbol på solar plexus-energi, og Peter Kjærulff påpekte at salamanderen er et primitivt dyr som lever i vann, og at drømmen derved handler om 2. bevissthetslag og at salamanderen symboliserer primitive instinkter.

 

Skulle man følge Peter Kjærulffs egen enfoldige drømmetydningsmetode, og anta at drømmeren overhode ikke vet noe som helst om gamle myter eller om chakraene, kan man etter min mening finne mye, mye mer meningsfulle tydningsforslag:

 

Salamanderen har det ved seg at den lever i vann i parringstiden, og på land ellers i året. Den legger sine egg i vannet, og yngelen lever de første måneder i vannet og puster med gjeller. De gjennomgår så en metamorfose, en forvandling, og kryper opp på land hvor de fortsetter livet som landdyr. (unntatt i parringstiden).

 

Salamanderen er altså, i likhet med frosker, et ypperlig symbol på forvandling. Noe som har vært skjult i vannet, kommer etter hvert opp på land.

Dette sammen med den følelsen av utforskertrang - å oppdage det skjulte - som jeg kjente fra guttedagene, ga meg et rikt bakgrunnsteppe å knytte drømmen til.

 

Drømmen er etter min mening et meget godt eksempel på at man overhode ikke trenger å ha noe kjennskap til gamle myter eller til chakraene for å finne en meningsfull tydning av drømmen - jeg ville heller si tvert imot!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som gutt var jeg utrolig fascinert av salamandere og frosker. De har også ofte opptrådt i mine drømmer....

Oslo, 25.12.08
Sverre Avnskog